ΓεΣΥ: Θεσμοθέτηση Εθνικής Επιτροπής

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η θεσμοθέτηση Εθνικής Επιτροπής για τη δημιουργία πρωτοκόλλων και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών ενόψει της έναρξης του ΓΕΣΥ.
Η Επιτροπή θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1.          Τη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπο της, ως Πρόεδρο
2.          Τη Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ως Συντονίστρια της Εθνικής Επιτροπής
3.          Τρεις ακαδημαϊκούς, ένα από έκαστην Ιατρική Σχολή των Πανεπιστημίων της Κύπρου
4.          Ένα εκπρόσωπο του ΠΙΣ
5.          Ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής Βιοηθικής
6.          Ένα εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
7.          Ένα εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Πασχόντων και Φίλων
8.          Ένα επιστημονικά υπεύθυνο των ομάδων εργασίας, ο οποίος θα ορίζεται από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
9.          Ένα εκπρόσωπο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ως παρατηρητή.
Σκοπός της Επιτροπής είναι να συνεδριάζει κατ΄ελάχιστον τρεις φορές τον χρόνο και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δημιουργηθεί το Πρωτόκολλο της ιατρικής κοινότητας, μια απαίτηση που υπάρχει από όλο τον ιατρικό κόσμο, και από τους ασθενείς, για να μπορούν και στην Κύπρο να ακολουθούνται τα ιατρικά πρωτόκολλα, έτσι όπως επιβάλλεται και ενόψει της λειτουργίας του ΓΕΣΥ».