Κάθετα

Για αξιοπρεπή διαβίωση των καλλιτεχνών

Αρχικά επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά τη θέση μου που είναι διαχρονική θέση του Ε.ΚΑ.ΤΕ. ότι επιβάλλεται να συσταθεί ένα σχέδιο Νόμου που θα παρέχει στον εικαστικό καλλιτέχνη, όπως και σε καλλιτέχνες από άλλους χώρους, τις απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες για αξιοπρεπή διαβίωση μέσα από τη δημιουργική τους εργασία. Θεωρώ, όμως ότι το συγκεκριμένο προσχέδιο, όπως διαμορφώθηκε, δεν εξυπηρετεί καθόλου την πιο πάνω πρόθεση και καλώς το Ε.ΚΑ.ΤΕ. το απέρριψε.

Βρίσκω επίσης θετική την εισήγησή του για το διαχωρισμό της έννοιας ή του προσδιορισμού του status του καλλιτέχνη, από τη δημιουργία ενός Ταμείου Στήριξης των καλλιτεχνών. Όσον αφορά το προτεινόμενο σχέδιο για να γίνει έστω αποδεκτό, χρειάζονται σημαντικές αλλαγές με κεντρικό σημείο ότι πρέπει να αναφέρεται στον αυτoτελώς εργαζόμενο καλλιτέχνη (self-employed artist), όπως υπάρχει σε άλλες χώρες, και όχι απλά επαγγελματία καλλιτέχνη.

Το Νομοσχέδιο τείνει να κατηγοριοποιεί τους καλλιτέχνες σε “επαγγελματίες” και “μη” και αυτό θα δημιουργήσει ένταση μεταξύ των. Επαγγελματίας καλλιτέχνης θεωρείται ο κάθε προσοντούχος καλλιτέχνης όπως αναγνωρίζεται και από διεθνείς οργανισμούς, UNESCO, ΙΑΑ/ΑΙΑP και ΕU και όχι μόνο όσοι θα ανήκουν σε μια ίσως μικρή ομάδα ενός σχετικού συνδέσμου που θα δημιουργηθεί. Βεβαίως σωστά αναφέρεται στο προσχέδιο ότι κάποια σωματεία και οργανώσεις (παρατίθενται σε ένα παράρτημα) μεταξύ των και του Ε.ΚΑ.ΤΕ. αυτοδικαίως θεωρούνται σύνδεσμοι επαγγελματιών καλλιτεχνών. Η δική μου εισήγηση είναι όπου αναφέρεται ο όρος “επαγγελματίας καλλιτέχνης” να αντικατασταθεί με τον όρο “αυτοτελώς εργαζόμενος καλλιτέχνης”.

Χρειάζεται όμως να γίνει μια συζήτηση σε βάθος για αυτό το θέμα εμπλέκοντας τους εκπροσώπους όλων των μορφών τέχνης για να καταλήξουμε σε ένα προσχέδιο με τους καλύτερους όρους για το συμφέρον των καλλιτεχνών εκείνων που το έχουν ανάγκη.

Δάφνη Μαυροβουνιώτη Τριμικλινιώτη

Με αφορμή συνέντευξη της Δάφνης Μαυροβουνιώτη Τριμικλινιώτη στον Ορίζοντα είχαμε ζητήσει τη γνώμη της για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που «προνοεί για την αναγνώριση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του Καλλιτέχνη».