Με αφορμή/ Ορίζοντας

Για εφαρμογή της  Νομοθεσίας Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης

Με αφορμή πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ για διασφάλιση της εφαρμογή της Νομοθεσίας για τον υποχρεωτικό εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης αξίας ίσης με το 1% του συνολικού κόστους του έργου παραθέτουμε τις εισηγήσεις του Κόμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση « η ιδέα για υποχρεωτικό εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης αξίας ίσης με το 1% του συνολικού κόστους του έργου, ήταν και είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, η υποχρεωτική πρόνοια δεν υλοποιήθηκε ούτε στο 1/3 των δημόσιων κτιρίων που ανεγέρθηκαν από το κράτος και άλλους δημόσιους φορείς».

Η πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, που θα διαμορφωθεί σε Πρόταση Νόμου, στοχεύει πρωτίστως, να διασφαλίσει την εφαρμογή της Νομοθεσίας και σύμφωνα με επιστολή του Κόμματος ζητείται να ετοιμαστεί Πρόταση Νόμου με την οποία να τροποποιείται Ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με ΄Εργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2009 ως εξής:

 1. Να μεταφερθούν όλες οι αρμοδιότητες της νομοθεσίας από το Υπουργείο Παιδείας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.
 2. Ο ορισμός του δημοσίου κτιρίου να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει και κτίρια που ενοικιάζονται και χρησιμοποιούνται για σκοπούς στέγασης ή παροχής υπηρεσιών.
 3. Στον ορισμό του έργου τέχνης να προστεθεί πέραν της τοποθέτησης και η δημιουργία έργου τέχνης σε δημόσιο κτίριο.
 4. Να προστεθεί πρόνοια ώστε κατά το στάδιο προετοιμασίας του προϋπολογισμού για την αγορά, ανέγερση, μετατροπή, ανακαίνιση ή μίσθωση κτιρίου να ενημερώνεται το Υφυπουργείο Πολιτισμού.
 5. Να προστεθεί πρόνοια ώστε να απαγορεύεται η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την ανέγερση, αγορά, ανακαίνιση ή μετατροπή δημόσιου κτιρίου ή η υπογραφή μίσθωσης κτιρίου εάν και εφόσον δεν έχει ενημερωθεί πρώτα το υφυπουργείο πολιτισμού για τη πρόθεση του φορέα και το ποσό που αντιστοιχεί για τον εμπλουτισμό του κτιρίου με έργα τέχνης.
 6. Στην Επιτροπή που συστήνεται στη βάση του άρθρου 7(1) να περιληφθεί εκπρόσωπος του υφυπουργείου πολιτισμού και ταυτόχρονα να ρυθμιστεί ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει νικώσα ψήφο.
 7. Στο Μητρώο Έργων Τέχνης να περιλαμβάνεται η αξία των έργων τέχνης καθώς και η συνολική αξία του έργου στο οποίο έχουν τοποθετηθεί τα συγκεκριμένα έργα και το όνομα του δημιουργού.
 8. Να διευρυνθεί το άρθρο 3 (1) ώστε να καλύπτεται και η αγορά, ανακαίνιση, μετατροπή και η μίσθωση κτιρίου με την επιφύλαξη ότι στις περιπτώσεις μίσθωσης ως συνολικό κόστος θεωρείται το σύνολο του μισθώματος για όλη τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης.
 9. Να προστεθεί πρόνοια η οποία να αντιμετωπίζει ζητήματα σύγκρουσης συμφέροντος των μελών της επιτροπής.
 10. Να προστεθεί πρόνοια ώστε για όλες τις κρίσεις, αξιολογήσεις και επιλογές της Επιτροπής να λαμβάνεται υπόψη η μη ανάληψη έργου από διαγωνιζόμενους καθώς και ότι ανάμεσα στους σκοπούς της Νομοθεσίας είναι η στήριξη του συνόλου των καλλιτεχνών.
 11. Να προστεθεί πρόνοια ώστε το Υφυπουργείο Πολιτισμού να έχει αρμοδιότητα την παρακολούθηση του διαγωνισμού για την επιλογή του έργου που θα εμπλουτίσει ένα κτίριο.
 12. Να προστεθεί πρόνοια ώστε το Υφυπουργείο Πολιτισμού να έχει ευθύνη ετοιμασίας ετήσιας έκθεσης κάθε Δεκέμβρη με την οποία να ενημερώνει για όλα τα έργα που έχουν προκηρυχθεί εντός του έτους και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εμπλουτισμού τους με έργα τέχνης. Η έκθεση να κοινοποιείται στην Επιτροπή Παιδείας και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου.

«Η υιοθέτηση της Πρότασης του ΑΚΕΛ από τη Βουλή», καταλήγει η ανακοίνωση «θα αποτελέσει έμπρακτη στήριξη του καλλιτεχνικού κόσμου και ειδικότερα των εικαστικών δημιουργών της Κύπρου. Ταυτόχρονα, θα συνιστά ακόμα ένα βήμα για να φέρουμε την πολιτιστική δημιουργία μέσα στην καθημερινότητα της κοινωνίας, του λαού.»

Φωτογραφία: Το έργο της Νάγιας Ευαγγέλου Ισθμός τοποθετήθηκε στο φουαγιέ του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα στα πλαίσια εφαρμογής της Νομοθεσίας για Εμπλουτισμό των Δημόσιων Κτιρίων με ΄Εργα τέχνης.
Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.