Για µείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ε.Ε.

Του Δρος Ανδρέα Πουλλικκά*

Με αφορµή την κατάσταση στην Ουκρανία, κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών-μελών της ΕΕ µεταξύ 10-11 Μαρτίου 2022 συζητήθηκε διεξοδικά το θέµα της µείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα από τις εισαγωγές ενέργειας που προέρχονται από τη Ρωσία.

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ αφού έλαβαν υπόψιν τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια για την κλιµατική ουδετερότητα της ΕΕ έως το 2050, έχουν επανεκτιµήσει ότι µε τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία απαιτείται ενδελεχής εξέταση του τρόπου µε τον οποίο θα διασφαλίζεται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού των κρατών-μελών της ΕΕ. Για αυτό έχουν συµφωνήσει να καταργήσουν σταδιακά την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα το συντοµότερο δυνατόν.

Αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη ότι αυτό θα γίνει κατορθωτό µε την (α) επιτάχυνση της µείωσης της συνολικής εξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιµα, λαµβανοµένων υπόψιν των εθνικών συνθηκών και των επιλογών των κρατών-μελών για το ενεργειακό τους µείγµα, (β) διαφοροποίηση των επιλογών εισαγωγών ενέργειας στην ΕΕ, µεταξύ των οποίων µέσω της χρήσης υγροποιηµένου φυσικού αερίου και της ανάπτυξης µεθόδων χρήσης βιοαερίου, (γ) ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς υδρογόνου εντός της ΕΕ, (δ) επιτάχυνση της προώθησης χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της παραγωγής τέτοιων συστηµάτων εντός της ΕΕ, καθώς επίσης τον εξορθολογισµό των διαδικασιών αδειοδότησης για την επιτάχυνση των ενεργειακών έργων, (ε) με την ολοκλήρωση και βελτίωση της διασύνδεσης των ευρωπαϊκών δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού και πλήρη συγχρονισµό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, (στ) με ενίσχυση του σχεδιασµού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την ασφάλεια του εφοδιασµού, και (ζ) με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας και προώθηση κυκλικής προσέγγισης όσον αφορά τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.

Συνάµα µε τα πιο πάνω οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ έχουν καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει άµεσα σχέδιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού και των οικονοµικά προσιτών τιµών της ενέργειας και ολοκληρωµένες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου RePowerEU «Κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή οικονοµικά, εξασφαλισµένη και βιώσιµη ενέργεια». […]

Λαµβάνοντας υπόψιν τις εθνικές συνθήκες και τις επιλογές που έχει η Κύπρος για το ενεργειακό της µείγµα, η χώρα µας θα µπορούσε να αποτελέσει πεδίο δοκιµής και εφαρµογής ανανεώσιµων συστηµάτων, µεγάλης και µικρής κλίµακας, και τεχνολογιών παραγωγής πράσινου υδρογόνου µε χρηµατοδότηση από σχετικά κονδύλια της ΕΕ. Θα µπορούσε να αποτελέσει κέντρο για την εκπαίδευση και επίδειξη ολοκληρωµένων λύσεων ανανεώσιµων συστηµάτων µε αποθήκευση και πόλο έλξης επιστηµονικού ενδιαφέροντος αφού µακροπρόθεσµα η Κύπρος θα µπορούσε να µετατραπεί σε ένα 100% αυτόνοµο ενεργειακά κράτος-μέλος που θα τροφοδοτείται από ανανεώσιµη ενέργεια.

Η Κύπρος µε σωστό προγραµµατισµό µπορεί να αξιοποιήσει στον µέγιστο βαθµό το ενεργειακό δυναµικό της, µετατρέποντας την Κύπρο σε κράτος-παραγωγό και µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας µε τη δηµιουργία κατάλληλων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, έτσι ώστε να αρθεί η ενεργειακή αποµόνωση της Κύπρου και συνάµα η Κύπρος να καταστεί κόµβος διακίνησης ηλεκτρισµού από και προς την ΕΕ και από και προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο, αυξάνοντας παράλληλα την ενεργειακή µας ασφάλεια. Εν συντοµία µέχρι το έτος 2050, το ενεργειακό σύστηµα της Κύπρου θα µπορεί να µεταµορφωθεί σε ένα έξυπνο, ψηφιοποιηµένο, ευέλικτο, αποκεντρωµένο, ηλεκτρικά διασυνδεδεµένο και διασυνδεδεµένο µε αγωγούς ή/και εικονικούς αγωγούς φυσικού αερίου ή/και υδρογόνου, ενεργειακό σύστηµα, όπου θα γίνεται χρήση (α) υδρογόνου σε όλους τους ενεργειακούς τοµείς, (β) ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, (γ) συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας και (δ) ηλεκτροκίνησης.

*Πρόεδρος Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.