Για πλήρη ψηφιοποίηση του ΤOM κάνει λόγο το Υπουργείο Μεταφορών

Στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των υπηρεσιών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του ΥΕΚΨΠ υπέγραψε σχετική Σύμβαση συνολικής αξίας €7.521.811,50 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, με το κόστος ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος και αγοράς του μηχανογραφικού εξοπλισμού να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_το Αύριο», ενώ ως ημερομηνία έναρξης του Έργου ορίστηκε η 1η Ιουνίου 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες του και στόχος του έργου είναι η πλήρης αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών του ΤΟΜ και η εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου των νομικών και φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με το Τμήμα, ώστε όλες οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται διαδικτυακά.


Επιπροσθέτως, σημειώνεται πως η δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος θα διευκολύνει την επικοινωνία, θα βελτιώνει τη διαχείριση πληροφοριών και θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες που εκτελούνται από τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους χρήστες των υπηρεσιών του Τμήματος (υπάλληλοι ΤΟΜ, ΚΕΠ, ΚΕΠΟ, ΙΚΤΕΟ, Σχολές Οδηγών, τρίτους φορείς, λοιπά κυβερνητικά τμήματα, κλπ.) και τους πολίτες, με το έργο να αποσκοπεί στη μέγιστη αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και στη χρήση των οριζόντιων εφαρμογών του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως τη διαδικτυακή πύλη ασφαλείας «Αριάδνη».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως με την υλοποίηση του νέου Συστήματος αναμένεται να μειωθεί η γραφειοκρατία και ένα επιταχυνθεί ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών του ΤΟΜ, θα δοθεί έμφαση στη συγκέντρωση και την ενοποίηση των διάφορων πληροφοριών που αφορούν το ΤΟΜ, ώστε αυτές να δίνονται στους ενδιαφερόμενους σε απλή και κατανοητή μορφή. ενώ η διαδικτυακή διεκπεραίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μεγάλη μείωση της χρήσης χαρτιού συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση του Τμήματος. Το νέο Σύστημα αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.