Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει συνάψει Συμφωνία Πλαίσιο για την αγορά, για πρώτη φορά, 100% ανακυκλωμένου χαρτιού, και έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση 3% σε σύγκριση με την τιμή που είχε εξασφαλισθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς για ανακυκλωμένο χαρτί.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας διενήργησε διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, δίνοντας πλεονέκτημα σε δεόντως πιστοποιημένο ανακυκλωμένο χαρτί, που παράγεται από ανακυκλωμένο πολτό κατά 100%.
 
Αυτή η πρακτική ακολουθείται στα πλαίσια της πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για προμήθεια προϊόντων, τα οποία είναι φιλικότερα στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, προωθώντας την πολιτική της Κυβέρνησης για πράσινες δημόσιες συμβάσεις.
 
Ως αποτέλεσμα των κινήτρων που είχαν εισαχθεί στον διαγωνισμό, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει συνάψει Συμφωνία Πλαίσιο για την αγορά, για πρώτη φορά, 100% ανακυκλωμένου χαρτιού. Το χαρτί αυτό είναι πιστοποιημένο από διεθνείς οργανισμούς με τα πιστοποιητικά EU Eco-Label, Blue Angel και Cradle to Cradle.
 
Έχει συνάμα επιτευχθεί εξοικονόμηση 3% σε σύγκριση με την τιμή που είχε εξασφαλισθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς για ανακυκλωμένο χαρτί, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
 
Σημειώνεται ότι όλοι οι αγοραστές στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται το συγκεκριμένο χαρτί, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα μπορέσουν να έχουν τα συγκεκριμένα οφέλη.