Για σοβαρή έλλειψη προσωπικού της ΑΗΚ αναφέρονται σε επιστολή τους προς τον ΥΠΟΙΚ οι συντεχνίες της Αρχής

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

Από σοβαρή έλλειψη προσωπικού σε όλες τις δραστηριότητες της (Σταθμούς Παραγωγής, Δίκτυα, Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) πάσχει η ΑΗΚ, αναφέρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αρχής σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν ότι η σοβαρή έλλειψη προσωπικού «δυσχεραίνει λειτουργικά την ΑΗΚ και το προσωπικό καταπονείται και εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες, τόσον ωραρίου, όσο και ασφάλειας και υγείας».

«Ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων, που αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια και η μη έγκαιρη αναπλήρωση τους δημιούργησε σοβαρά κενά στις Δομές του Οργανισμού, αλλά και στη μεταβίβαση της τεχνογνωσίας, γεγονός που οδηγεί την Αρχή σε φθίνουσα πορεία και τείνει να την καταστήσει αναποτελεσματική και ανήμπορη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της και στο ρόλο της», προσθέτουν.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής που περιλαμβάνει σοβαρό αριθμό νέων θέσεων αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού εκκρεμεί αδικαιολόγητα στο Υπουργείο Οικονομικών εδώ και αρκετούς μήνες και δεν έχει προωθηθεί για έγκριση.

Στην επιστολή τους προς τον ΥΠΟΙΚ, οι συντεχνίες της ΑΗΚ αναφέρουν επίσης ότι μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ υπήρξε συμφωνία για εισαγωγή Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τον Δημόσιο Τομέα, η οποία εκ των υστέρων υιοθετήθηκε και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για εφαρμογή του και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και προσθέτουν ότι «τέτοιες ρυθμίσεις σε κεφαλαιώδη θέματα που συμφωνεί η ΠΑΣΥΔΥ με τον εργοδότη της, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν προαιρετική και όχι υποχρεωτική, οριζόντια και καθολική εφαρμογή».

Και τούτο, όπως αναφέρουν, «γιατί για Οργανισμούς όπως η ΑΗΚ που σήμερα βρίσκεται στον ανταγωνισμό πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κόστος που επιβαρύνεται, αφού θα υποχρεωθεί να διατηρεί και να παρακολουθεί πολλά και διαφορετικά Ταμεία για το προσωπικό της».

«Ούτε είναι θεμιτό, δίκαιο και αποδεκτό εργαζόμενοι στον ίδιο Οργανισμό να αντιμετωπίζονται εντελώς διαφορετικά και να τυγχάνουν άνισης μεταχείρισης, όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα», καταλήγουν.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.