Για τα οικονομικά του ΑΚΕΛΤου
Νίκου Ιωάννου*

Η λογοδοσία για τη διαχείριση των οικονομικών του ΑΚΕΛ αποτελεί καταστατική πρόνοια. Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ λογοδοτεί ενώπιον του τακτικού συνεδρίου για την οικονομική κατάσταση του κόμματος δίνοντας πλήρη εικόνα για τη διαχείριση των οικονομικών του. Είναι μια τακτική που εφαρμόζεται για δεκαετίες τώρα. Το 2015, στο 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ προχωρήσαμε σε ανοικτή σύνοδο της παρουσίασης των οικονομικών θέλοντας να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε από την κοινωνία. Τα ΜΜΕ είχαν στα χέρια τους τις οικονομικές καταστάσεις και όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό γίνεται ανελλιπώς από το 2013. Το 2013, εφαρμόζοντας τη νέα νομοθεσία περί πολιτικών κομμάτων, δημοσιοποιήσαμε, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τους ετήσιους εξελεγμένους λογαριασμούς της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, των Επ. Επιτροπών και των συνδεδεμένων εταιρειών οι οποίες κατέχουν την ακίνητη περιουσία του κόμματος στην οποία στεγάζονται τα γραφεία του κόμματος. Οι συνδεδεμένες εταιρείες του κόμματος δεν έτυχαν καμίας προνομιακής μεταχείρισης και ούτε τους διαγράφηκαν χρέη από κανέναν τραπεζικό οργανισμό. Το 2015, με την τροποποίηση της νομοθεσίας, αποστέλλονται αναλυτικά στον Έφορο Πολιτικών Κομμάτων όλες οι εισφορές που δέχεται το κόμμα από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, ενώ παράλληλα δημοσιοποιούνται οι εισφορές που είναι άνω των 500 ευρώ. Τα ονόματα αυτά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κόμματος. Η οικονομική διαχείριση διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας, και είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε έλεγχο από πλευράς των ελεγκτικών Αρχών του κράτους και συγκεκριμένα όπως η νομοθεσία προνοεί από τον Έφορο Πολιτικών Κομμάτων και από τον Γενικό Ελεγκτή. Μερικές χιλιάδες μελών και φίλων του ΑΚΕΛ συνεισφέρουν ετήσια στον έρανο της Κ.Ε. Πρόκειται για παράδοση εννέα δεκαετιών αλλά και ουσιαστική, έμπρακτη στήριξη προς το κόμμα με μοναδικό «αντάλλαγμα» να συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο του στην κοινωνία ως κόμμα των εργαζομένων. Οι κατέχοντες δημόσια αξιώματα που εκλέγονται στηρίζουν επίσης οικονομικά το κόμμα. Τα ποσά που συνεισφέρουν δημοσιοποιούνται και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Το ΑΚΕΛ αναλαμβάνει όλα τα έξοδα των προεκλογικών αναμετρήσεων (τα οποία δημοσιοποιεί) και οι υποψήφιοι δεν προβαίνουν σε προσωπικά έξοδα χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αυτή η τακτική δεν είναι προσπάθεια χειραγώγησης αλλά ίσης αντιμετώπισης όλων των υποψηφίων. Οι βουλευτές του κόμματος με τη λήξη της θητείας τους καταβάλλουν μέρος του εφάπαξ ποσού, ενώ τα επαγγελματικά στελέχη ολόκληρο το ποσό στο Σωματείο Συναδελφικής Στήριξης που έχει συσταθεί το 1994 με σκοπό την οικονομική στήριξη και την αλληλεγγύη σε χαμηλοσυνταξιούχους που εργάστηκαν επαγγελματικά στο ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα σε αντίξοες συνθήκες. Όσοι διεκδικούν αξιώματα γνωρίζουν για τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους πριν να λάβουν το χρίσμα, και υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση εκ μέρους τους. Με αναρτήσεις και δημοσιεύματα επιχειρείται από κάποιους να μας υποδείξουν πώς να χειριζόμαστε τα οικονομικά του κόμματος και από κάποιους άλλους να θολώσουν τα νερά και να διασυνδέσουν το θέμα των εισφορών από δημόσια πρόσωπα προς το ΑΚΕΛ με τον OLAF. Προσκαλώ και προκαλώ αυτούς που ψάχνουν να βρουν λεκέδες στη φωλιά του ΑΚΕΛ και έμμεσα απειλούν με καταγγελίες να ψαχτούν αλλού. Το ήθος και η εντιμότητα του ΑΚΕΛ δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το ΑΚΕΛ και η ιδεολογία την οποία πρεσβεύει αντιστρατεύεται και πολεμά τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο με αυτά τα φαινόμενα.
*Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών Κεντρικής Επιτροπής ΑΚΕΛ