Για την πράσινη ανάπτυξη

Του Βαλεντίνου Φακοντή*

Οι αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιµές επαναφέρουν στην επικαιρότητα το ερώτηµα: µπορούµε να δουλέψουµε αλλιώς, ή όλα θα µείνουν στη διαπίστωση µιας σκληρής πραγµατικότητας; Είµαστε µια µικρή οικονοµία που παρά τις σηµαντικές γεωγραφικές αποστάσεις από άλλες προηγµένες χώρες, είχαµε σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στο παρελθόν.

Παρουσιάστηκαν όµως και σηµαντικές υστερήσεις και έτσι δεν καταφέραµε να αποκτήσουµε ένα βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης. Τι πρέπει να κάνουµε µε τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται γύρω µας; Υπάρχουν άλλες λύσεις;

Είµαι βέβαιος ότι µπορούµε να κτίσουµε µια διαφορετική αναπτυξιακή στρατηγική που θα φέρει χειροπιαστά αποτελέσµατα για όλους. Έχουµε µια ευέλικτη οικονοµία και ικανό ανθρώπινο δυναµικό, δύο παράγοντες που κάνουν εφικτή τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη.

Η αποφασιστική στροφή στην πράσινη ανάπτυξη δίνει κατά την άποψή µου τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα σηµερινά αδιέξοδα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν και είναι η αντιµετώπιση της απόλυτης εξάρτησης από το εισαγόµενο πετρέλαιο. Κάθε νοικοκυριό κοιτάζει σήµερα τους λογαριασµούς του ηλεκτρισµού και διερωτάται: έτσι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση; Οι τιµές ανεβαίνουν σε ανεξέλεγκτο ρυθµό και ένα σηµαντικό µέρος των εισοδηµάτων πάει απευθείας στην πληρωµή των λογαριασµών του ηλεκτρισµού.

Η λύση βρίσκεται στη στροφή στις πράσινες πολιτικές µε κορυφαία εκείνη που αφορά τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Κύπρος έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει τη στροφή στις ΑΠΕ -ήλιο, αέρα, θάλασσα- αλλά δεν έχει την κατάλληλη ηγεσία για να εφαρµόσει ένα ισχυρό πρόγραµµα, µε σύστηµα και αξιοπιστία. ∆εν έχει την κατάλληλη ηγεσία για να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές που θέτουν τους στόχους για την πράσινη ενέργεια και να τις στηρίζει µε τα αντίστοιχα προγράµµατα.

Η στροφή στις ΑΠΕ εντάσσεται σε µια ευρύτερη στροφή της οικονοµικής µας ανάπτυξης που να βασίζεται σε ένα νέο µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. Μέσα σε αυτό το πρίσµα επιβάλλεται και η στροφή στην κυκλική οικονοµία µε την ανακύκλωση υλικών που έχουµε ήδη χρησιµοποιήσει, ώστε να µεγαλώσει η διάρκειά τους µέσα από µια διαφορετική αξιοποίηση και χρήση τους.

Έτσι τα υλικά από τη µια µειώνονται και από την άλλη επαναχρησιµοποιούνται, ώστε να ζήσουν µέσα σε µια άλλη χρήση, όπως λ.χ. µπορεί να συµβεί µε τα σκουπίδια, το γυαλί ή το πλαστικό.

Η ανάπτυξη µε βάση το µοντέλο της Πράσινης Οικονοµίας επιβαρύνει πολύ λιγότερο το περιβάλλον, ενισχύει τις καινοτοµικές τάσεις στην οικονοµία µας και δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η Πράσινη Ανάπτυξη δεν έρχεται όµως από µόνη της. Θέλει πολλή δουλειά και καλά επεξεργασµένα σχέδια για να µπει σε ένα δρόµο και να δουλέψει.

Η σηµερινή κυβέρνηση διέπρεψε σε άλλα πράγµατα και στο τέλος οδήγησε την Κύπρο δύο φορές στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Όµως κάθε κυβέρνηση κρίνεται σε σχέση το αποτέλεσµα της πολιτικής που άσκησε. Όλα τα στατιστικά δείχνουν πως στα θέµατα της πράσινης πολιτικής είµαστε ουραγοί µέσα στην ΕΕ.

Απόδειξη ότι τα ελάχιστα βήµατα που έγιναν δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες µας και βεβαιώνουν ότι χρειάζεται µια άλλη κυβέρνηση, µε άλλη ατζέντα, για να φέρει την προοδευτική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη.

* Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.