Σχεδόν δύο µήνες µετά τη λειτουργία του ΓεΣΥ και παρά τα προβλήµατα που έχουν καταγραφεί και κάποια έχουν επιλυθεί φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι πολίτες λαµβάνουν τις υπηρεσίες του Συστήµατος.

Ήδη γίνεται και η προεργασία για τη β’ φάση που περιλαµβάνει και την ενδονοσοκοµειακή περίθαλψη. Στα θετικά πάντως καταγράφεται η νέα προσπάθεια από πλευράς ειδικών γιατρών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να βρεθεί λύση και να ενταχθούν στο ΓεΣΥ. Χθες ανακοίνωσαν την πρότασή τους που αφορά σε τέσσερα βασικά σηµεία.

Αυτό που παραµένει να φανεί είναι εάν θα υπάρξει µια κοινή συνισταµένη µεταξύ των δύο πλευρών για το καλό φυσικά των ασθενών!

ΓΤΑ