Για τον κίνδυνο πρόκλησης δασικών πυρκαγιών προειδοποιεί το Τμήμα ΔασώνΈκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανό να προκαλέσουν πυρκαγιά, απευθύνει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με την ευκαιρία των διακοπών του Δεκαπενταύγουστου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κοινό καλείται να συνεργάζεται στενά με το προσωπικό του Τμήματος Δασών και των άλλων Υπηρεσιών, ειδικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, τόσο στην πρόληψη όσο και στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

Αναφέρεται επίσης ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς χωρίς άδεια μέσα ή σε απόσταση μέχρι και δύο χιλιόμετρα από τις παρυφές των κρατικών δασών, καθώς και στις περιοχές της υπαίθρου, και ότι η ενέργεια αυτή συνιστά αδίκημα. Το αδίκημα αυτό, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012, μετά την πρόσφατη τροποποίηση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 10 χρόνια ή με πρόστιμο μέχρι € 50.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί, και σύμφωνα με τον περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο του 1988 τιμωρείται μέχρι 5 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €20.000 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Το Τμήμα Δασών κάνει κάνει ιδιαίτερη έκκληση στους κατόχους εξοχικών κατοικιών και στους ιδιοκτήτες οικιών, εφόσον ανάψουν κάρβουνα για την ετοιμασία φαγητού, να τα ανάψουν εντός ειδικά διαρρυθμισμένων χώρων που να είναι απόλυτα ασφαλείς και να αποφύγουν να ανάψουν ξύλα γιατί συνιστούν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς από κάτοχο οικίας η οποία βρίσκεται στην ζώνη των 2 χλμ από τις παρυφές του. Το άναμμα φωτιάς δεν συνιστά αδίκημα μόνο στην περίπτωση παρασκευής φαγητού και εφόσον γίνεται εντός ειδικά διαρρυθμισμένων χώρων, συμπληρώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν εργαλεία κοπής ή συγκόλλησης μετάλλων (σμυρίλιο, οξυγονοκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση) σε ανοιχτό χώρο, καθώς η ενέργεια αυτή αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων αποτσίγαρων και το άναμμα φωτιάς στους εκδρομικούς χώρους επιτρέπεται μόνο εντός στους ειδικά διαρρυθμισμένους χώρους.

Εξάλλου, με ξεχωριστή ανακοίνωση, με την ευκαιρία της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου την ερχόμενη Κυριακή 18 Αυγούστου 2019, το Τμήμα Δασών απευθύνει έκκληση προς τους κυνηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανό να προκαλέσουν πυρκαγιά, δηλαδή να αποφεύγουν το άναμμα φωτιάς καθώς και τη ρίψη αποτσίγαρων και αναμμένων σπίρτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κίνδυνος έκρηξης και εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά μεγάλος, λόγω και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

Ότι αν κάποιος δει φωτιά ή καπνό να τηλεφωνήσει αμέσως στη δωρεάν γραμμή 1407 ή στο 112.