Γιατί πρέπει να ενισχυθεί η φωνή του ΑΚΕΛΤου ∆ηµήτρη Χαραλάµπους*

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικο-οικονοµικής κρίσης, οι επικείµενες ευρωεκλογές έχουν ιδιαίτερη σηµασία τόσο για τους λαούς της Ευρώπης που δοκιµάζονται καθηµερινά, όσο και για την προώθηση της επίλυσης του Κυπριακού µέσα από τη συµβολή της Οµάδας της GUE/NGL, ενισχύοντας τις προσπάθειες για άσκηση πίεσης στην Τουρκία και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση αρχών.

Οι επικείµενες ευρωεκλογές βρίσκουν τους εργαζοµένους των κρατών-µελών της ΕΕ ενώπιον τεράστιων προβληµάτων και αδιεξόδων, σχετικά µε την εργασιακή αβεβαιότητα, την κοινωνική ανασφάλεια, τις ανισότητες, τη φτωχοποίηση, τη µείωση µισθών και συντάξεων και την επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα.


Ιδιαίτερα η νεολαία βιώνει την ανεργία, την αναγκαστική οικονοµική µετανάστευση, τη συρρίκνωση της πρόσβασης σε παιδεία, υγεία και στέγαση. Όλα αυτά αποτελούν απόρροιες των εντατικοποιηµένων καπιταλιστικών πολιτικών εκµετάλλευσης και φτωχοποίησης των εργαζόµενων Ευρωπαίων. Οι εθνικές ανισότητες µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ όλο και πληθαίνουν, βυθίζοντας ολοένα και περισσότερο το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα στην κρίση, επιφέροντας όλο και µεγαλύτερους κλυδωνισµούς στο πολιτικό/οικονοµικό/κοινωνικό/περιβαλλοντικό και θεσµικό ευρωπαϊκό σύστηµα. Οι λαοί θέλουν και χρειάζονται µια άλλη Ευρώπη. Μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή!

Το ΑΚΕΛ αποτελεί τη φωνή που έρχεται από µακριά, που κουβαλά µαζί της αγώνες δεκαετιών για να κάνει την Κύπρο καλύτερη, την Ευρώπη δικαιότερη και τον κόσµο λίγο πιο ανθρώπινο. Σε αυτές τις ευρωεκλογές το ΑΚΕΛ συµµετέχει µε ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που συνδυάζει την εµπειρία µε την ανανέωση, την παρουσία ηγετικών στελεχών του ΑΚΕΛ αλλά και ανθρώπων από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, που µπορούν επάξια να εκπροσωπήσουν τον κυπριακό λαό στο ΕΚ. Ανθρώπους που έχουν την εµπειρία, τη γνώση και το δυναµισµό που χρειάζεται για να γίνουν η φωνή του κυπριακού λαού στην Ευρώπη.

Το ΑΚΕΛ είναι η πολιτική δύναµη που µπορεί να καταστήσει την ιδέα µιας άλλης Ευρώπης εφικτή και υλοποιήσιµη. Μιας Ευρώπης που θα υπηρετεί τους λαούς και τις ανάγκες τους, στη βάση των θεµελίων οικοδόµησης της ΕΕ και των αναγκών των Ευρωπαίων εργαζοµένων. Πρέπει να κατανοήσουµε πως µόνο οι δυνάµεις της προόδου, που αγωνίζονται για τα εργατικά-κοινωνικά δικαιώµατα και για την κυριαρχία των λαών, µπορούν να αποτελέσουν το ανάχωµα στην ακροδεξιά και το φασισµό.

Το ΑΚΕΛ αποτελεί µια τέτοια δύναµη, µια τέτοια προοδευτική προοπτική για µια Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας, της αλληλεγγύης, της οικονοµικής, κοινωνικής και οικολογικά βιώσιµης προόδου, της ειρήνης και της συνεργασίας µε όλους τους λαούς της Ευρώπης και του κόσµου. Η στήριξη και εµπιστοσύνη στο ΑΚΕΛ µεταφράζεται σε ενδυνάµωση της Οµάδας της Αριστεράς στο ΕΚ, ενισχύοντας τη συνεργασία µεταξύ κοµµουνιστικών, εργατικών, προοδευτικών, αριστερών και οικολογικών δυνάµεων, που έχουν ως βασικό τους µέληµα την ενίσχυση των αγώνων των λαών της Ευρώπης, κόντρα στις πολιτικές που επιβάλλει και συνεχίζει να επιδιώκει η δεξιά και η σοσιαλδηµοκρατία για το µέλλον της Ευρώπης.

Ο κυπριακός λαός και ιδίως η κυπριακή νεολαία έχουν χρέος απέναντι στην ιστορία, αλλά και στο µέλλον τους.
Έχουν χρέος απέναντι στους αγώνες του λαού µας έναντι της αδικίας, της ηµετεροκρατίας, της διαφθοράς, της σήψης, της καταπάτησης δικαιωµάτων, της κοινωνικής αναλγησίας, της ανισότητας, έναντι στην έξαρση του νεοναζισµού, του νεοφιλελευθερισµού και του φασισµού στην Ευρώπη.

Έχουν χρέος να ακουστεί η δική τους φωνή στο ΕΚ µέσα από τη δυναµική, ελπιδοφόρα και καθάρια φωνή της κυπριακής προοδευτικής Αριστεράς και του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις, ως το µοναδικό ανάχωµα στις σκοταδιστικές ιδεοληψίες και τις αντιλαϊκές πολιτικές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε κυπριακό επίπεδο. Το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών θα κρίνει τη συνοχή και την καθηµερινότητα όχι µόνο της ΕΕ, αλλά και της κυπριακής πραγµατικότητας ευρύτερα.

*Μέλος Τοπικής Επιτροπής Ε∆ΟΝ Ηνωµένου Βασιλείου