Γίνεται των ΗΠΑ στο παλαιό Νοσοκομείο των Βάσεων

Χώρο που καλύπτει έκταση 10.000 τ.μ. πε­ρίπου καταλαμβάνει η Αμερικανική Μονάδα, που εδώ και χρόνια είναι εγκατεστημένη στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου, κάτι που προφα­νώς γνωρίζει η κυβέρνηση, παρά τις διαψεύ­σεις που επιχειρήθηκαν σε σχετικό δημοσίευμα της «Χαραυγής» την περασμένη Τετάρτη.

Η συγκεκριμένη έκταση περιλαμβάνει υπό­στεγα αεροσκαφών, χώρους διαμονής για με­γάλο αριθμό προσωπικού, αποθήκες και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για πε­ρίκλειστο χώρο από όλες τις πλευρές και η εί­σοδος επιτρέπεται μόνο σε πολύ λίγα άτομα και μετά από ενδελεχείς σωματικούς και άλλους ελέγχους. Για την απογείωση και προσγείωση των αεροσκαφών τους οι Αμερικανοί χρησιμο­ποιούν τον ίδιο δίαυλο με τους Άγγλους, προς τους οποίους, σύμφωνα με πληροφορίες που και παλαιότερα είδαν το φως της δημοσιότητας, οι ΗΠΑ καταβάλλουν σημαντικά ποσά ετησίως για τη χρήση των εγκαταστάσεων στη Βάση Ακρωτηρίου.

Σε ό,τι αφορά το νέο στρατιωτι­κό έργο που προωθούν οι Αμερικανοί, που πε­ριλαμβάνει την κατασκευή πολύ μεγάλου υπό­γειου χώρου, ο οποίος φαίνεται ότι προορίζε­ται για τη μεταστέγαση της αμερικάνικης βάσης του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, σε περίπτωση που οι τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρ­κία οδηγήσουν στο κλείσιμό της, το έργο αυτό εκτείνεται σε έκταση περίπου τριών ποδοσφαι­ρικών γηπέδων και κατασκευάζεται στο χώρο που βρισκόταν παλαιότερα το Νοσοκομείο των Βάσεων.

Το γεγονός ότι η μια πλευρά του συ­γκεκριμένου έργου προσεγγίζει τη θάλασσα, αλλά και ο τρόπος που κατασκευάζεται, αφή­νουν ανοικτό το ενδεχόμενο στην όλη κατα­σκευή να περιλαμβάνονται και διευκολύνσεις για τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις που κι­νούνται στην περιοχή της Μεσογείου. Ο προϋ­πολογισμός του έργου είναι της τάξης των εκα­τόν εκατομμυρίων στερλινών και η κατασκευή του ξεκίνησε εργολαβικά από ξένη εταιρεία, η οποία στη συνέχεια για κάποιους λόγους απο­χώρησε. Ο νέος κύριος εργολάβος έχει αναθέσει το έργο σε γνωστές κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες.

Να σημειωθεί ότι και σε αυτή την πε­ρίπτωση πρόκειται για περίκλειστο χώρο, όπου τηρούνται δρακόντεια μέτρα ασφάλειας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση. Ενδεικτικό των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, στους οποίους περιλαμβά­νονται και Κύπριοι, εισέρχονται μετά από αυ­στηρό έλεγχο δακτυλικών αποτυπωμάτων και αφού αφήσουν στην είσοδο τα κινητά τους τη­λέφωνα.

Στο μεταξύ, ενισχυμένη είναι και η στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών στη στρατιωτική αεροπορική βάση «Αντρέας Πα­πανδρέου» στην Πάφο, αφού γίνεται λόγος για μεγάλο αριθμό στρατιωτών, πλήρως εξοπλισμέ­νων, που έχουν στη διάθεσή τους και στρατιω­τικά αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Ενδεικτικό ότι δεν πρόκειται για ειρηνικές επιχειρήσεις διά­σωσης στην ευρύτερη περιοχή είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη αποστολή, ούτε και ημερομηνία αναχώρησής τους…

Χρήστος Χαραλάμπους

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.