Γήπεδο γκολφ στο ύψωμα μεταξύ Πρωταρά – Αγίας Νάπας

  •  Τρίτη προσπάθεια μετά το Κάβο Γκρέκο και το Δάσος Σωτήρας

Στο ύψωμα μεταξύ Πρωταρά – Αγίας Νάπας φαίνεται ότι θα γίνει τελικά το γήπεδο γκολφ, της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

Μετά τις δύο πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες για το Κάβο Γκρέκο και το Δάσος Σωτήρας, η εταιρεία «Ayia Napa Forest Golf Ltd» υπέβαλε νέα αίτηση για εκμίσθωση κρατικής δασικής γης συνολικής έκτασης 771.148 τ.μ., σε περιοχή η οποία εντάσσεται στα δάση Άγιοι Σαράντα, Μάνα του Νερού και Αρκακούθκια.

Golf

Σημειώνεται ότι η εταιρεία «Ayia Napa Forest Golf Ltd» συστάθηκε από τους ξενοδόχους της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία ενός γηπέδου γκολφ, με στόχο την προσέλκυση χειμερινού τουρισμού, αλλά και την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την απάμβλυνση της εποχικότητας.

Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Κώστα Καδή, προς τη Βουλή, σε απάντηση σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη, μετά τις δύο πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες για το Κάβο Γκρέκο και το Δάσος Σωτήρας «η εταιρεία “Ayia Napa Forest Golf Ltd”, ύστερα από σχετική διερεύνηση για εξεύρεση νέας τοποθεσίας στην οποία να υπάρχουν οι λιγότερο δυνατόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κοινωνικές αντιδράσεις υπέβαλε στις 11/5/2020 νέα αίτηση εκμίσθωσης Κρατικής Δασικής Γης». «Η νέα αίτηση», προστίθεται, «αφορά Κρατική Δασική Γη στα Κρατικά Δάση Άγιοι Σαράντα, Μάνα του Νερού και Αρκακούθκια, στον Δήμο Παραλιμνίου, για τους ίδιους πιο πάνω σκοπούς, συνολικής έκτασης 771.148 τ.μ.». Αναφέρεται επίσης ότι «η εταιρεία ενδέχεται να υποβάλει αίτηση για ανταλλαγή ιδιωτικής με Κρατική Δασική Γη και η έκταση που δυνατόν να εκμισθωθεί στην εταιρεία να αφορά μόνο την έκταση του γηπέδου γκολφ». Ακόμη, όπως αναφέρεται, «η εταιρεία ενδέχεται να αιτηθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την εκμίσθωση μικρής έκτασης Κρατικής (Χαλίτικης) Γης, για σκοπούς πρόσβασης και συνένωσης των Κρατικών Δασικών Τεμαχίων».

 

Θετικές οι προκαταρκτικές απόψεις των αρμοδίων

Όπως προκύπτει από την επιστολή του Κ. Καδή προς τη Βουλή, οι προκαταρκτικές απόψεις των αρμοδίων για το έργο είναι θετικές.

Όπως αναφέρεται «μετά από επιτόπιες επισκέψεις και μελέτη των χαρακτηριστικών της αιτούμενης περιοχής προκύπτει ότι αυτή βρίσκεται εκτός του Δικτύου Natura 2000 και ότι τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή δεν είναι αποτρεπτικά για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος εκμίσθωσης της Κρατικής Δασικής Γης για τους προτεινόμενους σκοπούς της ανάπτυξης». Αναφέρεται επίσης ότι: «Καθώς το γήπεδο γκολφ και οι παρεμφερείς αναπτύξεις εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, στα πλαίσια της αξιολόγησης του έργου θα γίνει συνολική και ολοκληρωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σχέση με τη δημιουργία και λειτουργία του εν λόγω έργου, πριν την αδειοδότησή του». Προστίθεται ακόμη ότι «σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δασικής Νομοθεσίας, έχει διεξαχθεί διαβούλευση με όλες τις επηρεαζόμενες αρχές/φορείς για το έργο και οι θέσεις τους ως επί το πλείστον είναι θετικές». Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι «το Τμήμα Δασών θεωρεί ότι τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στην υπό μελέτη περιοχή δεν είναι αποτρεπτικά για τη θετική συγκατάθεση εκμίσθωσης της Κρατικής Δασικής Γης για σκοπούς ανάπτυξης και εφόσον αυτή θα υπόκειται στην εξασφάλιση εκ μέρους του αιτητή θετικής περιβαλλοντικής γνωμάτευσης, το Τμήμα προτίθεται να ζητήσει από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τον καθορισμό του αγοραίου ενοικίου. Προτίθεται, επίσης, να δώσει τη συγκατάθεσή του στην εταιρεία για διαβούλευση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για διερεύνηση της δυνατότητας αδειοδότησης του έργου».

Σύμφωνα με τον Κ. Καδή, «για το μετριασμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ο σχεδιασμός του έργου θα πρέπει να διακατέχεται από οικολογική προσέγγιση και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την προσαρμογή των κατασκευών στο περιβάλλον, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση μέρους της φυσικής βλάστησης».

 

Εδώ και 22 χρόνια

Η προσπάθεια για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια. Οι πιο σημαντικοί σταθμοί είναι οι ακόλουθοι

  • 1998: Ξενοδόχοι της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας «Ayia Napa Forest Golf Ltd», με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία ενός γηπέδου γκολφ, με στόχο την προσέλκυση χειμερινού τουρισμού, αλλά και την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την απάμβλυνση της εποχικότητας.
  • 2005: Φάνηκαν τα πρώτα σημάδια στο τούνελ, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16/02/2005 (Πολιτική Ενθάρρυνσης Επενδύσεων σε Γήπεδα Γκολφ), μέσω της οποίας δόθηκε ενθάρρυνση για τη δημιουργία μέχρι 14 συνολικά γηπέδων γκολφ παγκύπρια.
  • 2007: Λήφθηκε η πρώτη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο (13/6/2007) για την εκμίσθωση δασικής γης στην εταιρεία Ayia Napa Forest Golf Ltd, έκτασης 575 δεκαριών, για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ. Η απόφαση αφορούσε περιοχή εντός της Natura 2000, στο Κάβο Γκρέκο και τέθηκε ως προϋπόθεση η υλοποίηση του έργου χωρίς την παροχή κινήτρων και χωρίς οποιαδήποτε οικιστική ή εμπορική ανάπτυξη. Ωστόσο, η εταιρεία δεν προχώρησε, επειδή έκρινε ότι το έργο θα ήταν οικονομικά ασύμφορο.
  • 2014: Το Υπουργικό Συμβούλιο ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση (26/2/2014) και προχώρησε στη λήψη νέας απόφασης για την εκμίσθωση προς την εταιρεία Ayia Napa Forest Golf Ltd δασικής γης, έκτασης 590 δεκαριών στο Δάσος Αγίας Νάπας. Επαναβεβαίωσε, επίσης, τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός μόνο γηπέδου γκολφ εντός της περιοχής Natura 2000 Κάβο Γκρέκο.
  • 2015: Υπογράφτηκε σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Τμήματος Δασών και της εταιρείας Ayia Napa Forest Golf Ltd (3/3/2015).
  • 2017: Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας. Ωστόσο, η Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία και λειτουργία γηπέδου γκολφ και των συναφών τουριστικών αναπτύξεων εντός της προστατευόμενης περιοχής θα έχουν σημαντικές αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε.
  • 2020: Η εταιρεία υπέβαλε νέα αίτηση εκμίσθωσης Κρατικής Δασικής Γης (11/5/2020) για εκμίσθωση περιοχής στα Κρατικά Δάση Άγιοι Σαράντα, Μάνα του Νερού και Αρκακούθκια, στον Δήμο Παραλιμνίου, συνολικής έκτασης 771.148 τ.μ. Η περιοχή βρίσκεται στο ύψωμα ανάμεσα στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά και βρίσκεται εκτός του Δικτύου Natura 2000. Παρά ταύτα, οι προκαταρκτικές απόψεις των αρμοδίων είναι θετικές όσον αφορά την προώθηση του έργου.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.