Γκάφα από ΥΠΟΙΚ: Επιδοτήσεις 14 εκατ. ευρώ σε μη δικαιούχες εταιρείες από το εξωτερικό

Έλα στο Google News

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε επιδο­τήσεις 14,3 εκατ. ευρώ σε μη δικαιούχες εται­ρείες από το εξωτερικό και τώρα τρέχει για να κάνει ανάκτηση του ποσού.

Η γκάφα αποκαλύφθηκε μετά από ερώ­τηση της βουλευτίνας του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου προς το Υπουργείο Οικονο­μικών, σε σχέση με την εφάπαξ κρατική χο­ρηγία η οποία παραχωρήθηκε σε εταιρείες για σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Σε απαντητική του επιστολή ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης πα­ραδέχθηκε ότι δόθηκαν 14,3 εκατ. ευρώ σε 152 επιχειρήσεις οι οποίες «δεν πληρούσαν την απαραίτητη προϋπόθεση που αφορούσε στην κατοχή έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης στη Δημοκρατία και άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία». Ανέφερε επίσης ότι «μόλις διαπιστώθηκαν τα λάθη ζητήθηκε γραπτώς από τις 152 επιχειρήσεις, στις οποίες δυστυχώς είχε ήδη διεξαχθεί η καταβολή της χορηγίας, την άμεση επιστρο­φή των εν λόγω ποσών». Ακόμη, ανέφερε ότι «οι 83 επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν θετικά και επέστρεψαν περίπου 9,3 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί η ανταπόκριση 69 επιχειρήσεων για ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ». Σύμφωνα με τον Κ. Πετρίδη «το Υπουργείο Οικονομικών πα­ρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία θα προ­βεί σε όποιες ενέργειες χρειάζονται για την πλήρη ανάκτηση των ποσών». Αναφέρεται επίσης ότι «έχει διαταχθεί η διεξαγωγή δι­οικητικής έρευνας για να διαπιστωθεί κατά πόσο διαπράχθηκαν πειθαρχικά αδικήματα».

Ρίχνει την ευθύνη στο Τμήμα Φορολογίας

Ο Υπουργός Οικονομικών ρίχνει την ευθύ­νη για την γκάφα στο Τμήμα Φορολογίας, το οποίο έδωσε λανθασμένα στοιχεία.

Όπως αναφέρεται για την καταβολή τής εφάπαξ κρατικής χορηγίας προς τις εταιρείες για σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ζητήθηκαν από το Τμήμα Φορο­λογίας στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις των υποκείμενων στο φόρο προσώπων κατά την τελευταία διετία. Στη συνέχεια, προστίθε­ται, έγινε ο υπολογισμός της χορηγίας που δικαιούται η κάθε εταιρεία στη βάση μαθη­ματικών/στατιστικών μοντέλων. Αναφέρεται επίσης ότι τα εμβάσματα έγιναν με το μηχανι­σμό επιστροφής ΦΠΑ.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο του σχεδί­ου δόθηκαν 161 εκατ. ευρώ σε 18 χιλιάδες επιχειρήσεις. Αναφέρεται επίσης ότι το χαμη­λότερο ποσό χορηγίας που δόθηκε ήταν χίλια ευρώ και το μέγιστο 300 χιλ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.