Από δω τόφερε από κει το πήρε πάλι στο ίδιο χαράκωµα µε τον ∆ΗΣΥ και την κυβέρνηση θα καταλήξει το ∆ΗΚΟ µε την πρότασή του για παραποµπή της όποιας υπόθεσης εκποίησης στον Χρηµατοοικονοµικό Επίτροπο πριν καταλήξει στο ∆ικαστήριο. Ο Χάρης Γεωργιάδης συµφώνησε, ίσως για να κερδίσει χρόνο. Πλην όµως ο κ. Νεοφύτου τάβαλε µε τον Χρηµατοοικονοµικό Επίτροπο, επειδή θέλει διορθώσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις. Και µίλησε για βασίλεια και βασιλιάδες ο αθεόφοβος.

Αντί να τρίζει η άµαξα τρίζει ο αµαξηλάτης, που λέει ο σοφός λαός. Γιατί δεν κοιτάζει στον καθρέφτη να δει ποιος συµπεριφέρεται ως βασιλιάς και µάλιστα γυµνός;
Πόσο ξετσίπωτα µπορεί κανείς να προστατεύει και να υπηρετεί τις τράπεζες και να µην νοιάζεται καθόλου για την προστασία, για τη στοιχειώδη προστασία των δανειοληπτών, που λόγω κρίσης δεν κατάφεραν να πληρώνουν τις δόσεις τους;
Ο κόσµος τούς έχει καταλάβει όµως. Η παρουσία του έξω από τη Βουλή αυτό υποδηλοί. Κι αυτό τους εκνευρίζει. Είναι πασιφανές.

Νίκη