Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για ανάπτυξη της περιοχής στο Πέρα Πεδί που μπορούν να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη χωρίς να καταστρέφεται το περιβάλλον, τόνισε στον ΑΣΤΡΑ η υπεύθυνη του γραφείου περιβάλλοντος του ΑΚΕΛ Χριστίνα Νικολάου.

Υπέδειξε επίσης εάν το έργο γίνει ο μέσος όρος πρόσληψης υπαλλήλων από την περιοχή είναι δέκα άτομα για το χειμώνα και σαράντα για το καλοκαίρι.

Αυτό που προβληματίζει, είπε, είναι ότι θα αλλάξει ριζικά η αλλαγή χρήσης γης και οι επιπτώσεις θα είναι τόσο στη δεντροφυτεία όσο και στον υπόγειο πλούτο.

Η κυρία Νικολάου υπέδειξε ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη θα γίνει παράπλευρα του φράγματος του Κούρη και του ποταμού με αποτέλεσμα το θέμα της κοπή των δέντρων να είναι ίσως και το μικρότερο πρόβλημα που θα προκύψει.

Πρόσθεσε ότι αναμένεται η έγκριση πριν από το τέλος του χρόνου νέας νομοθεσίας για τα θέματα περιβάλλοντος.