100 χιλιάδες αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και νερού

152

Στα νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας το ποσοστό φτάνει στο 26,8%

Περισσότεροι από 100 χιλιάδες στην Κύπρο ζουν σε νοικοκυριά τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, όπως το ρεύμα και το νερό, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Μάλιστα η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη στα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από όριο της φτώχειας, αφού το ποσοστό φτάνει στο 26,8%.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία βασίζεται σε στοιχεία του 2018, γενικά στην Κύπρο το ποσοστό όσων αδυνατούν οικονομικά να αποπληρώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ανέρχεται στο 12,2% και είναι το έκτο πιο υψηλό μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ μετά την Ελλάδα (35,6%), Βουλγαρία (30,1%), Κροατία (17,5%), Ρουμανία (14,4%) και Σλοβενία (12,5%).

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 6,6%, δηλαδή το ποσοστό στην Κύπρο είναι σχεδόν διπλάσιο από την πλειοψηφία των κρατών – μελών της ΕΕ.

Μάλιστα στα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο του κινδύνου της φτώχειας (δηλαδή έχουν εισοδήματα κάτω από το 60% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, που είναι 9.202 ευρώ) το ποσοστό στην Κύπρο φτάνει στο 26,8% και είναι το πέμπτο πιο υψηλό μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ μετά την Ελλάδα (56,9%), Βουλγαρία (50%), Κροατία (29,7%) και Ουγγαρία (29,2%). Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 15,6%.

Διπλάσιο το ποσοστό στα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό στα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τα νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα. Μάλιστα η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη στις πολύτεκνες οικογένειες, αφού το ποσοστό φτάνει στο 15,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά το ποσοστό στην Κύπρο είναι 7,1% σε σύγκριση με 4,8% στην ΕΕ. Μάλιστα στα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από όριο της φτώχειας το ποσοστό στην Κύπρο φτάνει στο 15,5%, σε σύγκριση με 10,7% στην ΕΕ.

Επίσης στα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά το ποσοστό στην Κύπρο είναι 16,3%, σε σύγκριση με 8.5% στην ΕΕ. Μάλιστα στα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από όριο της φτώχειας το ποσοστό στην Κύπρο φτάνει στο 36,4%, σε σύγκριση με 19,9% στην ΕΕ.

Στα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί το ποσοστό στην Κύπρο είναι 12,3%, σε σύγκριση με 6,1% στην ΕΕ. Επίσης στα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από όριο της φτώχειας το ποσοστό στην Κύπρο φτάνει στο 32,6%, σε σύγκριση με 16,2% στην ΕΕ.

Στα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά το ποσοστό στην Κύπρο είναι 10,5%, σε σύγκριση με 6,3% στην ΕΕ. Επίσης στα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από όριο της φτώχειας το ποσοστό στην Κύπρο φτάνει στο 30,2%, σε σύγκριση με 16,9% στην ΕΕ.

Στα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά το ποσοστό στην Κύπρο είναι 15,1%, σε σύγκριση με 11,1% στην ΕΕ. Επίσης στα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από όριο της φτώχειας το ποσοστό στην Κύπρο φτάνει στο 19,9%, σε σύγκριση με 20,1% στην ΕΕ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.