6.867 επιστολές για εκποιήσεις, στο σφυρί 224 κατοικίες

Φέτος δρομολογήθηκαν διπλάσιες εκποιήσεις σε σχέση με πέρσι, ενώ αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

200

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Οι τράπεζες έστειλαν συνολικά 6.867 επιστολές ειδοποίησης για πρόθεση πώλησης ακινήτων μέσω πλειστηριασμού, από το 3ο τρίμηνο του 2015 μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2018. Μάλιστα με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας τα οποία εξασφάλισε η εφημερίδα μας, φέτος στάλθηκε διπλάσιος αριθμός επιστολών σε σχέση με πέρσι, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι τράπεζες έστειλαν συνολικά 6.867 επιστολές για πρόθεση πώλησης ακινήτων, αξίας 1,8 δισ. ευρώ. Μάλιστα για τα μισά από αυτά ορίστηκε και ημερομηνία πλειστηριασμού (3.490 ακίνητα συνολικής αξίας 788,4 εκατ. ευρώ). Επίσης από αυτά 427 άλλαξαν χέρια, αφού είτε πουλήθηκαν σε πλειστηριασμό είτε αγοράστηκαν από τις ίδιες τις τράπεζες. Συγκεκριμένα, 214 αξίας 20,4 εκατ. ευρώ πουλήθηκαν σε πρώτο πλειστηριασμό έναντι 17,6 εκατ. ευρώ, ενώ 46 ακίνητα αξίας 9,7 εκατ. ευρώ πουλήθηκαν σε δεύτερο πλειστηριασμό έναντι 7,7 εκατ. ευρώ. Επίσης 14 ακίνητα αξίας 2,2 εκατ. ευρώ πουλήθηκαν απευθείας σε τρίτους, μετά την αποτυχία πώλησης στον πρώτο πλειστηριασμό, έναντι 2 εκατ. ευρώ, ενώ 153 ακίνητα αξίας 18,7 εκατ. ευρώ αγοράστηκαν από τις τράπεζες, αφού η νομοθεσία τους δίνει το δικαίωμα να πάρουν οι ίδιες το ακίνητο μετά την πάροδο ενός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρώτου πλειστηριασμού.

Αυξάνουν ολοένα το ρυθμό

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τράπεζες ανεβάζουν ολοένα και περισσότερο το ρυθμό των εκποιήσεων. Ενδεικτικά φέτος το πρώτο εξάμηνο οι τράπεζες έστειλαν 2.288 επιστολές ειδοποίησης για πρόθεση πώλησης ακινήτων μέσω πλειστηριασμού, σε σύγκριση με 1.180 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Επίσης, αυξητική είναι η τάση και στα ακίνητα τα οποία τίθενται σε πλειστηριασμό, αλλά και σ’ αυτά τα οποία καταλήγουν σε πώληση. Συγκεκριμένα φέτος το πρώτο εξάμηνο πήραν ημερομηνία πλειστηριασμού για 953 ακίνητα, σε σύγκριση με 842 πέρσι και 171 την αντίστοιχη περίοδο το 2016. Επίσης φέτος πουλήθηκαν σε πρώτο πλειστηριασμό 73 ακίνητα, σε σύγκριση με 37 πέρσι και 3 την αντίστοιχη περίοδο το 2016. Ακόμη, φέτος πουλήθηκαν σε δεύτερο πλειστηριασμό 26 ακίνητα, σε σύγκριση με 5 πέρσι και μηδέν την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Επιπρόσθετα, φέτος πουλήθηκαν απευθείας σε τρίτους 8 ακίνητα, σε σχέση με μηδέν την αντίστοιχη περίοδο τα προηγούμενα δύο χρόνια. Επίσης φέτος οι τράπεζες αγόρασαν οι ίδιες 153 ακίνητα τα οποία έμειναν απούλητα στους πλειστηριασμούς, σε σύγκριση με μηδέν τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Πήραν ακίνητα έναντι χρεών ύψους 1,6 δισ. ευρώ

Εν τω μεταξύ, εκτός από τις εκποιήσεις οι τράπεζες πήραν και ακίνητα μέσω αναδιαρθρώσεων (ανταλλαγή ακινήτων έναντι χρέους), για οφειλές ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο φαίνεται ότι πλέον εγκαταλείπουν και αυτό το εργαλείο και στρέφονται πλέον μόνο στις εκποιήσεις και τις πωλήσεις δανείων.

Έσβησαν εντελώς οι αναδιαρθρώσεις

Όσον αφορά το εργαλείο των αναδιαρθρώσεων, οι τράπεζες φαίνεται ότι το έχουν εγκαταλείψει οριστικά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2018 τα υπό αναδιάρθρωση δάνεια ανήλθαν μόλις στα 12,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 14 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Αυτό δείχνει ότι ορισμένα από τα δάνεια τα οποία αναδιαρθρώθηκαν στο παρελθόν πέρασαν στα εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά η ροή νέων αναδιαρθρώσεων ήταν πιο χαμηλή με αποτέλεσμα να μειωθεί το συνολικό ποσό.

Στα νοικοκυριά τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση ανήλθαν στα 5,2 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ στις επιχειρήσεις τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση ανήλθαν στα 3,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 7,7 δισ. ευρώ το 2015.

Στο σφυρί 224 περιπτώσεις πρώτης κατοικίας

Παρά τις διαβεβαιώσεις των τραπεζών τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εκποιήσεις αφορούν και περιπτώσεις πρώτης κατοικίας. Επίσης πολλές είναι μικρομεσαίες κατοικίες αξίας κάτω των 350.000 ευρώ, οι οποίες ενδεχομένως να πληρούν τα κριτήρια του Εστία (όταν και εφόσον αυτό τεθεί σε ισχύ). Μάλιστα τα στοιχεία μαρτυρούν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2018 που βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για το Σχέδιο Εστία, πουλήθηκε πρώτη κατοικία αξίας 139 χιλ. ευρώ η οποία προφανώς δεν συγκαταλέγεται στις οκέλες. Επίσης σε άλλες 76 περιπτώσεις στάλθηκε επιστολή, ενώ 18 περιπτώσεις πρώτης κατοικίας έφτασαν μέχρι τον δημοπράτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το 1ο τρίμηνο του 2016 μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2018 οι τράπεζες προχώρησαν σε επίδοση ειδοποίησης για πρόθεση πώλησης συνολικά 224 περιπτώσεων πρώτης κατοικίας, αξίας 92,6 εκατ. ευρώ. Ο μέσος όρων των υπό αναφορά κατοικιών είναι 414 χιλ. ευρώ. Αυτό δείχνει ότι περιλαμβάνονται ορισμένες οκέλες, αλλά και πολλές περιπτώσεις μικρομεσαίων κατοικιών.

Επίσης τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου μία στις τρεις περιπτώσεις στις οποίες γίνεται επιδότηση, οδηγείται στην πόρτα του πλειστηριασμού. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα οδηγήθηκαν σε πλειστηριασμό 64 περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, ενώ δύο από αυτές κατέληξαν και σε πώληση.

Ο χαμηλός αριθμός των πωλήσεων πρώτης κατοικίας αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές, όχι στην ευαισθησία των τραπεζών. Αντίθετα οι τράπεζες φαίνεται ότι επιδίωξαν να πουλήσουν και αυτά τα ακίνητα, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κοινό.