46,7% πιο κάτω οι µισθοί στην Κύπρο

533

Στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν την ανακατανοµή του πλούτου

Οι µισθοί στην Κύπρο είναι 46,7% πιο χαµηλοί σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της ευρωζώνης, σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριµένα, το 2018 το ωριαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της κυπριακής οικονοµίας (εξαιρουµένης της γεωργίας και της δηµόσιας διοίκησης) στις επιχειρήσεις µε δέκα ή περισσότερους εργαζόµενους ανήλθε στα 16,3 ευρώ, σε σύγκριση µε 27,4 ευρώ στην ΕΕ και 30,6 ευρώ στην ευρωζώνη. ∆ηλαδή, οι µισθοί και τα ωφελήµατα των εργαζοµένων στην Κύπρο είναι 40,5% πιο χαµηλά σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ και 46,7% πιο χαµηλά σε σχέση µε την ευρωζώνη. Μάλιστα η Κύπρος και η Ελλάδα είναι οι µόνες χώρες στις οποίες το ωριαίο κόστος εργασίας είναι πιο χαµηλό, σε σχέση µε δέκα χρόνια προηγουµένως.

Ειδικότερα, στην Κύπρο το 2008 το ωριαίο κόστος ήταν 16,7 ευρώ, ενώ το 2018 µειώθηκε στα 16,3%. Αντίθετα την ίδια περίοδο στην ΕΕ αυξήθηκε από 21,9 ευρώ σε 27,4 ευρώ, ενώ στην ευρωζώνη αυξήθηκε από 25,1 ευρώ σε 30,6 ευρώ. Οι χώρες µε το υψηλότερο κόστος εργασίας είναι η ∆ανία (43,5 ευρώ) και το Λουξεµβούργο (40,6 ευρώ), ενώ οι χώρες µε το χαµηλότερο ωριαίο κόστος είναι η Βουλγαρία (5,4 ευρώ) και η Ρουµανία (6,9 ευρώ).
Ανακατανοµή πλούτου

Εν τω µεταξύ τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανακατανοµή του πλούτου προς όφελος των ολίγων, αφού οι µισθοί αυξάνονται µε σαφώς πιο χαµηλό ρυθµό σε σύγκριση µε την αύξηση του ΑΕΠ. Μάλιστα η Κύπρος είναι η µοναδική χώρα στην οποία παρατηρείται αυτό το φαινόµενο, αφού στην ΕΕ και την ευρωζώνη οι µισθοί αυξάνονται µε πιο υψηλό ρυθµό.

Ειδικότερα, το 2018 το ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,9%, ενώ το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε µόνο κατά 2,8%. Αντίστοιχα, στην ΕΕ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%, ενώ το ωριαίο κόστος αυξήθηκε κατά 2,7%. Επίσης στην ευρωζώνη το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,1%, ενώ το ωριαίο κόστος αυξήθηκε κατά 2,7%.

Ανά οικονοµική δραστηριότητα

Ανά οικονοµική δραστηριότητα το 2018 στην Κύπρο το ωριαίο κόστος εργασίας στην επιχειρηµατική οικονοµία ανήλθε στα 14,4 ευρώ (σε σχέση µε 27 στην ΕΕ ευρώ και 30,6 ευρώ στην ευρωζώνη), στη βιοµηχανία 13,3 ευρώ (ΕΕ 27,4 ευρώ και ευρωζώνη 33,2 ευρώ), στις κατασκευές 14,3 ευρώ (ΕΕ 25 ευρώ και ευρωζώνη 27,6 ευρώ), στις υπηρεσίες 14,6 ευρώ (ΕΕ 27 ευρώ και ευρωζώνη 29,6 ευρώ), και στην κύρια µη επιχειρηµατική οικονοµία µε εξαίρεση τον δηµόσιο τοµέα 26,2 ευρώ (ΕΕ 28,5 ευρώ και ευρωζώνη 30,8 ευρώ).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μας έχεις Like στο Facebook ;