6.500 πλειστηριασµοί ακινήτων σε τρία χρόνια

217

Αυξήθηκαν κατακόρυφα, ενώ έρχονται και οι ηλεκτρονικές εκποιήσεις

Περισσότερα από 6.500 ακίνητα πέρασαν από τη διαδικασία του πλειστηριασµού τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ η τάση αυξήθηκε κατακόρυφα τους τελευταίους µήνες λόγω της αλλαγής του νοµοθετικού πλαισίου και αναµένεται ότι θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο τους επόµενους µήνες µε την εφαρµογή των ηλεκτρονικών εκποιήσεων.

Σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία εξασφάλισε η εφηµερίδα µας από τις εκθέσεις τις οποίες καταθέτει η Κεντρική Τράπεζα ανά τρίµηνο στο Υπουργείο Οικονοµικών και τη Βουλή, από το πρώτο τρίµηνο του 2016 µέχρι το πρώτο τρίµηνο του 2019 οι τράπεζες έθεσαν σε διαδικασία πλειστηριασµού συνολικά 5.812 ακίνητα αξίας 1,4 δισ. ευρώ. Επίσης, οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων οι οποίες αγόρασαν δάνεια κυρίως από τον Συνεργατισµό (ΚΕ∆ΙΠΕΣ) και τις Τράπεζες Κύπρου και Ελληνική, υπολογίζεται ότι πραγµατοποίησαν άλλες 700 εκποιήσεις περίπου.

10 χιλιάδες επιστολές

Οι ειδοποιήσεις για ιδιωτικές εκποιήσεις µέσω δηµοπρασιών χωρίς την εµπλοκή του Κτηµατολογίου ξεκίνησαν από το 2015 µετά την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου. Συνολικά µέχρι το πρώτο τρίµηνο του 2019 οι τράπεζες έστειλαν επιστολές για 9.219 ακίνητα, αξίας 2,5 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έστειλαν άλλες 800 επιστολές περίπου. Μάλιστα, µε βάση τα στοιχεία της ΚΤ το 63% αυτών που πήραν επιστολή είδαν το ακίνητό τους να περνά από τη διαδικασία του πλειστηριασµού (5.812 από τους 9.219), ενώ το ποσοστό στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων είναι ακόµη πιο υψηλό.

Πώς επηρέασε η τελευταία αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου

Οι ειδοποιήσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα το δεύτερο τρίµηνο του 2018, αφού οι τράπεζες έστειλαν 1.496 επιστολές σε σύγκριση µε 792 το προηγούµενο τρίµηνο. Αυτό φαίνεται ότι συνδέεται µε την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου, η οποία έγινε τον Ιούλιο του 2018, µετά από εισήγηση της κυβέρνησης η οποία υπερψηφίστηκε από τα κόµµατα ∆ΗΣΥ – ∆ΗΚΟ. Μάλιστα αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες ήταν ενήµερες για την πρόθεση της κυβέρνησης, αλλά και τη στάση την οποία θα τηρούσαν τα δύο κόµµατα στη Βουλή, µε αποτέλεσµα να προετοιµαστούν κατάλληλα.

Η αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου οδήγησε σε δραµατική αύξηση των εκποιήσεων, αφού το δεύτερο και το τρίτο τρίµηνο του 2018 οι τράπεζες έθεσαν σε διαδικασία πλειστηριασµού 652 και 930 ακίνητα αντίστοιχα, σε σύγκριση µε 301 το προηγούµενο τρίµηνο. Μάλιστα, µε βάση τα στοιχεία της ΚΤ συνολικά 2.322 ακίνητα από 5.812 (ποσοστό 40%) τέθηκαν για πρώτη φορά σε πλειστηριασµό την περίοδο από το τρίτο τρίµηνο του 2018 µέχρι το πρώτο τρίµηνο του 2019, δηλαδή µετά την αλλαγή της νοµοθεσίας.

Αυξάνονται µήνα µε µήνα

Tα στοιχεία δείχνουν ότι µήνα µε µήνα αυξάνονται οι πλειστηριασµοί.
Ενδεικτικά το πρώτο τρίµηνο του 2016 οι τράπεζες έθεσαν σε πλειστηριασµό 125 ακίνητα, αξίας 24,6 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2017 έθεσαν σε πλειστηριασµό 365 ακίνητα αξίας 129,4 εκατ. ευρώ. Επίσης το πρώτο τρίµηνο του 2018 οι τράπεζες έθεσαν σε πλειστηριασµό 301 ακίνητα αξίας 60,5 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2019 οι τράπεζες έθεσαν σε πλειστηριασµό 867 ακίνητα αξίας 220,1 εκατ. ευρώ.

Έτοιµη η πλατφόρµα για τις ηλεκτρονικές εκποιήσεις

Σηµειώνεται ότι το επόµενο διάστηµα θα ξεκινήσουν και οι ηλεκτρονικές εκποιήσεις, οι οποίες αναµένεται να αυξήσουν ακόµη περισσότερο το ρυθµό των πλειστηριασµών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η πλατφόρµα είναι ήδη έτοιµη και αυτό το οποίο αποµένει είναι η έκδοση του διατάγµατος από το Υπουργείο Οικονοµικών.

Οι τράπεζες πίσω από τις µισές πωλήσεις ακινήτων

Ένα στα πέντε ακίνητα τα οποία πέρασαν από τη διαδικασία του πλειστηριασµού, κατέληξαν σε χέρια τρίτων (1.186 από τα 5.812). Μάλιστα µε βάση τα στοιχεία περισσότερα από τα µισά αγοράστηκαν από τις τράπεζες (656).
Συνολικά 444 ακίνητα, αξίας 58,3 εκατ. ευρώ, πουλήθηκαν σε διαδικασία πρώτου πλειστηριασµού έναντι 49,9 εκατ. ευρώ (έκπτωση 14,4%). Μάλιστα η τάση είναι αυξητική, αφού το πρώτο τρίµηνο του 2019 πουλήθηκαν 100 ακίνητα σε σύγκριση µε 32 το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους.

Επίσης, 66 ακίνητα αξίας 13,3 εκατ. ευρώ πουλήθηκαν σε διαδικασία δεύτερου πλειστηριασµού, έναντι 10,6 εκατ. ευρώ (έκπτωση 20,2%).

Ακόµη, 20 ακίνητα αξίας 1,7 εκατ. ευρώ πουλήθηκαν απευθείας σε τρίτους, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ (έκπτωση 18%).
Επιπρόσθετα, 656 ακίνητα αξίας 93,6 εκατ. ευρώ (ποσοστό 55,3% επί του συνόλου) αγοράστηκαν από τις τράπεζες, αφού έµειναν απούλητα στους πλειστηριασµούς. Μάλιστα η τάση είναι αυξητική, αφού το πρώτο τρίµηνο του 2019 οι τράπεζες αγόρασαν 219 ακίνητα, σε σύγκριση µε 68 το αντίστοιχο πρώτο τρίµηνο του 2018.

Οι πρώτες εκποιήσεις έγιναν το δεύτερο εξάµηνο του 2016, ενώ από το δεύτερο εξάµηνο του ίδιου έτους ξεκίνησαν οι πωλήσεις σε διαδικασία δεύτερου πλειστηριασµού. Οι τράπεζες ξεκίνησαν να αγοράζουν από το τέταρτο τρίµηνο του 2017, ενώ από το πρώτο τρίµηνο του 2018 ξεκίνησαν και οι απευθείας πωλήσεις σε τρίτους.

Χωράφια, οικόπεδα και κατοικίες οι περισσότερες πωλήσεις

Μεγαλύτερη έκπτωση στον δεύτερο πλειστηριασµό και στις απευθείας πωλήσεις

Χωράφια, οικόπεδα και κατοικίες είναι τα ακίνητα τα οποία παρουσιάζουν τις περισσότερες πωλήσεις στους πλειστηριασµούς. Επίσης, όσον αφορά τις τιµές στον πρώτο πλειστηριασµό τα ακίνητα πωλούνται µε έκπτωση 15-18%, ενώ στον δεύτερο πλειστηριασµό και στις απευθείας πωλήσεις η έκπτωση φτάνει το 20%. Το πρώτο τρίµηνο πουλήθηκαν 32 κατοικίες (που δεν αποτελούσαν την κύρια κατοικία του οφειλέτη).

Σε πρώτο πλειστηριασµό πουλήθηκαν 29 κατοικίες αξίας 5 εκατ. ευρώ (µέσος όρος 172,6 χιλ. ευρώ), έναντι 4,2 εκατ. ευρώ (έκπτωση 15,3%). Επίσης, 3 κατοικίες αξίας 236 χιλ. ευρώ (µ.ο. 78,6 χιλ. ευρώ) πουλήθηκαν απευθείας σε τρίτους, έναντι 176 χιλ. ευρώ (έκπτωση 25,4%). Ακόµη, πουλήθηκαν 23 οικόπεδα αξίας 6,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ (έκπτωση 17,6%) και 34 χωράφια και αγροτεµάχια.

Σε πρώτο πλειστηριασµό πουλήθηκαν 30 χωράφια αξίας 8,5 εκατ. ευρώ, έναντι 7,1 εκατ. ευρώ (έκπτωση 17%). Επίσης, 2 χωράφια αξίας 143 χιλ. ευρώ πουλήθηκαν σε δεύτερο πλειστηριασµό, έναντι 115 χιλ. ευρώ (έκπτωση 19,6%), ενώ άλλα 2 χωράφια αξίας 255 χιλ. ευρώ πουλήθηκαν σε τρίτους, έναντι 222 χιλ. ευρώ (έκπτωση 12,9%).

Τι αγοράζουν οι τράπεζες

Όσον αφορά τα ακίνητα τα οποία αγοράζουν οι τράπεζες, στην πρώτη θέση βρίσκονται τα χωράφια, ενώ ακολουθούν οι κατοικίες και τα οικόπεδα. Ενδεικτικά το πρώτο τρίµηνο οι τράπεζες αγόρασαν συνολικά 219 ακίνητα, από τα οποία τα 183 είναι χωράφια (ποσοστό 83,6%), 15 κατοικίες, 11 οικόπεδα, 7 εµπορικά ακίνητα, 2 πρώτες κατοικίες και 1 ακίνητο άλλης κατηγορίας.

Ακίνητα 3 δισ. ευρώ στις τράπεζες µέσω ανταλλαγής χρέους

ΚΤ: Καµπανάκι για µαζικές πωλήσεις και ανησυχία για εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων

Οι τράπεζες πήραν ακίνητα αξίας 3 δισ. ευρώ περίπου, µέσα από το εργαλείο της ανταλλαγής χρέους µε περιουσιακά στοιχεία.
Η εκτεταµένη χρήση του εργαλείου άρχισε να ανησυχεί και την Κεντρική Τράπεζα, η οποία στην τελευταία της «Έκθεση Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας» προειδοποιεί ότι «τυχόν απότοµη αύξηση στην προσφορά ακινήτων στην αγορά, πιθανόν να προκαλέσει πίεση στις τιµές των ακινήτων και κατ’ επέκταση µείωση στις αξίες των ενυπόθηκων ακινήτων που εξασφαλίζουν χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων».

Επίσης, εκφράζεται ανησυχία για τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, αφού τα περισσότερα δάνεια τα οποία αγόρασαν καλύπτονται από υποθήκες. Μάλιστα στην έκθεση της ΚΤ επισηµαίνεται ότι τα πιο πάνω δάνεια «εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονοµία και τους δανειολήπτες», αλλά και ότι «τα επιχειρηµατικά µοντέλα των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς µέσα από τις ενυπόθηκες χορηγήσεις που αποκτούν, υπάρχει διασύνδεση µε τον τοµέα των ακινήτων καθώς και κανάλια µετάδοσης και διάχυσης κινδύνων.

Ως εκ τούτου», όπως αναφέρεται, «επιβάλλεται η στενή εποπτεία του τοµέα των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, µε σκοπό την αποτροπή κινδύνων για την οικονοµία που ενδέχεται να προκύψουν από τις εργασίες τους».

∆ύο άδειες για πρώην Συνεργατισµό

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα έχουν αποκτήσει άδεια συνολικά έξι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ενώ εκκρεµούν και άλλες αιτήσεις. Ο πρώην Συνεργατισµός πήρε δύο άδειες, µία για την ΚΕ∆ΙΠΕΣ και µία για τη ΣΕ∆ΙΠΕΣ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου