Ακίνητα αξίας 125 εκατ. ευρώ στο σφυρί µέσα σε ένα µήνα

241

Αγνόησαν την προτροπή της Κ.Τ. για αποφυγή µαζικών πωλήσεων

Ακίνητα αξίας 125 εκατ. ευρώ περιλαµβάνει το καλεντάρι των πλειστηριασµών µέχρι τα µέσα Ιουλίου, ενώ συνεχώς προστίθενται καινούρια ακίνητα. Μάλιστα η λίστα περιλαµβάνει περισσότερες από 130 κατοικίες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αξία κάτω από το όριο του «Εστία» (350 χιλ. ευρώ).

Οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων επιδόθηκαν το τελευταίο διάστηµα σ’ έναν αγώνα δρόµου ποιος θα ξεφορτωθεί πρώτος τα δάνεια τα οποία συνδέονται µε ενυπόθηκες εξασφαλίσεις, αγνοώντας ουσιαστικά τις συστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας στην τελευταία έκθεση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ότι «η διάθεση ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή, καθώς µαζικές πωλήσεις θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε απότοµες µειώσεις στις τιµές των ακινήτων, δηµιουργώντας αρνητικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ της πραγµατικής οικονοµίας και του χρηµατοπιστωτικού τοµέα».

Μάλιστα τόσο οι τράπεζες όσο και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ακολουθούν επιθετική πολιτική και στα ακίνητα τα οποία παίρνουν έναντι δανείων, αφού έχουν µαζέψει ακίνητα αξίας πέραν των 2 δισ. ευρώ.

Πρώτη στις εκποιήσεις η Πάφος

Σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία συνέλεξε η εφηµερίδα µας, οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έχουν καταχωρίσει ειδοποιήσεις για πλειστηριασµό συνολικά 546 ακινήτων αξίας πέραν των 125 εκατ. ευρώ, το αµέσως επόµενο διάστηµα. Το καλεντάρι ξεκινά από αυτή την εβδοµάδα και φτάνει µέχρι τα µέσα Ιουνίου, ενώ συνεχώς προστίθενται νέες ειδοποιήσεις.

Οι περισσότερες προγραµµατισµένες εκποιήσεις αφορούν την Πάφο, αφού βγαίνουν στο σφυρί 196 ακίνητα αξίας πέραν των 43 εκατ. ευρώ. Το µεγαλύτερο φιλέτο βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα και περιλαµβάνει συνολικά 83 συνεχόµενα µεγάλα χωράφια, µε την επιφυλασσόµενη τιµή πώλησης να ξεκινά στα 19,4 εκατ. ευρώ. Επίσης η λίστα περιλαµβάνει µία τουριστική µονάδα, µε την επιφυλασσόµενη τιµή πώλησης να ξεκινά στις 906,8 χιλ. ευρώ.

Ακολουθεί η Λευκωσία όπου είναι προγραµµατισµένες εκποιήσεις για 105 ακίνητα, αξίας πέραν των 33,5 εκατ. ευρώ. Το πιο ακριβό φιλέτο είναι ένα οικόπεδο στον Στρόβολο έκτασης 1.255 τ.µ., το οποίο βγαίνει στο σφυρί µε επιφυλασσόµενη τιµή πώλησης 5 εκατ. ευρώ. Τρίτη στη σειρά είναι η Λεµεσός όπου είναι προγραµµατισµένες εκποιήσεις για 107 ακίνητα, αξίας πέραν των 24 εκατ. ευρώ. Το πιο ακριβό φιλέτο είναι ένα κτίριο µε καταστήµατα στον Άγιο Νεκτάριο, µε επιφυλασσόµενη τιµή πώλησης 2,4 εκατ. ευρώ.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Λάρνακα όπου είναι προγραµµατισµένες εκποιήσεις για 103 ακίνητα, αξίας 17,5 εκατ. ευρώ. Τα πιο ακριβά φιλέτα είναι ένα κτίριο στη Χρυσοπολίτισσα µε επιφυλασσόµενη τιµή 1 εκατ. ευρώ, και ένας µεγάλος χώρος 1.942 τ.µ. στη Στοά Κλεόπα µε επιφυλασσόµενη τιµή 995,5 χιλ. ευρώ.

Στην πέµπτη θέση βρίσκεται η Αµµόχωστος όπου είναι προγραµµατισµένες εκποιήσεις για 36 ακίνητα, αξίας 7 εκατ. ευρώ περίπου. Το µεγαλύτερο φιλέτο είναι ένα οικόπεδο 14.976 τ.µ. µε κτίρια, το οποίο βγαίνει στο σφυρί µε επιφυλασσόµενη τιµή πώλησης 1,6 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου