Αναζητείται μεταναστευτική πολιτική

221

Της Ελένης Κωνσταντίνου

Την απουσία ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής εντοπίζουν δύο εκθέσεις -μία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και μία δεύτερη της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή στην Κύπρο.

Δυστυχώς η κυβέρνηση φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα εκείνων των οικογενειών μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή στον τόπο μας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην έκθεσή της η Επίτροπος για το Παιδί εντοπίζει κενό σε επίπεδο νομοθετικό, διαδικασιών, διοικητικών πρακτικών ή/και προγραμμάτων, τα οποία στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψιν το συμφέρον των επηρεαζόμενων παιδιών οφείλουν να εξετάζουν τη δυνατότητα παραχώρησης σε οικογένειες μεταναστών χωρίς χαρτιά με μακροχρόνια και εδραιωμένη παραμονή και σε μετανάστες δεύτερης γενιάς, καθεστώτος νομιμότητας και μονιμότητας, με σκοπό την ουσιαστική κοινωνική τους ένταξη.

Μάλιστα παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα φανερώνει το πρόβλημα όπου παιδιά ακόμη και ενήλικες σήμερα που γεννήθηκαν στη χώρα μας κι έχουν την Ελληνική ως τη μητρική τους γλώσσα καλούνται να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής των γονιών τους.

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε πως η Επίτροπος λαμβάνει μεγάλο αριθμό παραπόνων που αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή στην Κύπρο στις προσπάθειές τους για απόκτηση καθεστώτος νομιμότητας.

Μάλιστα το όλο ζήτημα είχε απασχολήσει και σχετική έκθεσή της το 2014 στην οποία και  περιλαμβάνονται διαπιστώσεις και εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων αλλά και γενικότερα για τη μεταναστευτική πολιτική και, ειδικά, την ανάγκη δημιουργίας κανονιστικού πλαισίου νομιμοποίησης των οικογενειών άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή και εδραιωμένη παραμονή, ώστε να διασφαλίζονται βασικές αρχές και δικαιώματα του παιδιού. Όπως αναφέρει και η ίδια η Επίτροπος, η εν λόγω Έκθεση διαβιβάστηκε τον Μάιο 2014 στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον Υπουργό Εσωτερικών και άλλους αρμόδιους για δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Ωστόσο ένα χρόνο μετά, δηλαδή το 2015 και ενώ είχε στείλει η ίδια η Επίτροπος επιστολή υπενθύμισης για το τι έγινε από πλευράς ΥΠΕΣ ακόμη αναμένει απαντήσεις…

Βέβαια το όλο ζήτημα είναι ακόμη πιο σοβαρό αφού επηρεαζόμενα είναι ανήλικα πρόσωπα και δεδομένου ότι πάνω απ’ όλα θα έπρεπε να ήταν το συμφέρον του παιδιού, το οποίο και με βάση διεθνείς συμβάσεις πρέπει να λαμβάνεται πρωταρχικά υπόψη.