Ανησυχίες προσφύγων για τις προσφυγές Τ/κ

Οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου δεν ικανοποιούν

299

Σοβαρές ανησυχίες εκφράζουν χιλιάδες πρόσφυγες που διαµένουν σε προσφυγικές κατοικίες, οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη την οποία διεκδικούν µε αγωγές ενώπιον των δικαστηρίων οι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες της γης.

Οι προσφυγές αυτές έχουν αυξηθεί ανησυχητικά και έχουν φθάσει τις 85, είτε για αποζηµιώσεις είτε για διεκδίκηση επιστροφής των περιουσιών.

Το θέµα συζητήθηκε χθες στην Επιτροπή Προσφύγων και µια από τις σοβαρές υποθέσεις είναι και εκείνη των Πολεµιδιών, όπου επηρεάζονται 51 πρόσφυγες. Την υπόθεση αυτή, όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή Προσφύγων, τη χειρίζεται δικηγορικό γραφείο µε πελάτη τον Τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη της γης, το οποίο γραφείο αποτάθηκε για νοµική συνδροµή σε άλλο µεγάλο γραφείο και όπως λέχθηκε πρόκειται για το δικηγορικό γραφείο Νίκου Αναστασιάδη.

Μάλιστα οι 51 επηρεαζόµενοι κάτοικοι Πολεµιδιών δεν έχουν νοµική εκπροσώπηση, µε τη Σ. Κουκουµά, να διερωτάται ποιος νοµικός θα πρέπει να αναλάβει για να αντιµετωπίσει ένα τόσο µεγάλο δικηγορικό γραφείο. Στη συνεδρία της Επιτροπής συζητήθηκαν και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις, όπως η πρόσφατη της ∆ροµολαξιάς και της Τίµης, µε τους τοπικούς άρχοντες να ζητούν γραπτές διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση πως δεν πρόκειται να επηρεαστούν.

Στην τοποθέτησή του ο Γ∆ του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρος Κυπριανού διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Σύµφωνα µε την εκπρόσωπο της Νοµικής Υπηρεσίας Έλλη Φλωρέντζου ανέφερε πως ο συγκεκριµένος νόµος δεν κρίθηκε προβληµατικός από το δικαστήριο.

Για την υπόθεση εναντίον 51 προσφύγων στα Πολεµίδια, η κ. Φλωρέντζου είπε ότι αναµένεται να καταχωρηθεί υπεράσπιση εντός των ηµερών.

Σε τοποθέτησή του ο κοινοτάρχης Πολεµιδιών ανέφερε ότι οι επηρεαζόµενοι δεν έχουν νοµική εκπροσώπηση, ζητώντας από το κράτος να το πράξει, µε τη Νοµική Υπηρεσία να απαντά πως τα έξοδα θα αναληφθούν από το κράτος. Αναφορικά µε τις πρόσφατες επιστολές που στάλθηκαν σε πρόσφυγες που κατοικούν στη ∆ροµολαξιά, ο Γ.∆. του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι θα τύχει διερεύνησης, αναφέροντας ότι η Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου έχει πει πως εκ πρώτης όψεως φαίνεται να υπάρχει θέµα και ότι προχωρά σε περαιτέρω διερεύνηση. Σε τοποθέτησή του ο δήµαρχος ∆ροµολαξιάς, ανέφερε ότι έχει προκληθεί µεγάλη ανησυχία, ζητώντας όπως λάβουν γραπτές διαβεβαιώσεις από το κράτος. Για την περίπτωση της Τίµης στην Πάφο, όπου περιλαµβάνονται και τεµάχια που αφορούν τον συνοικισµό, εκκρεµεί προσφυγή στο ∆ικαστήριο.

Ο κοινοτάρχης Φίλιος Φιλαρέτου έθεσε το ζήτηµα ότι γεωργοί που απώλεσαν τη γη που καλλιεργούσαν δεν έλαβαν άλλη µε τον κ. Κυπριανού να διαβεβαιώνει ότι η πολιτική που ακολουθείται είναι να αντικαθίσταται ο γεωργικός κλήρος. Με τη σειρά του και ο κ. Φιλαρέτου ζήτησε γραπτή διαβεβαίωση πως δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι κάτοικοι του συνοικισµού.

Στο τελευταίο στάδιο η στατική µελέτη προσφυγικών πολυκατοικιών

Στο τρίτο και τελικό στάδιο βρίσκονται οι µελέτες που διενεργούνται όσον αφορά τη στατική επάρκεια των πολυκατοικιών που βρίσκονται στους προσφυγικούς συνοικισµούς.

Σε χθεσινή συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων ενηµερώθηκε σχετικά µε την πορεία των µελετών που διενεργούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά τη στατική επάρκεια 351 πολυκατοικιών που βρίσκονται σε 69 προσφυγικούς συνοικισµούς.

Όπως αναφέρθηκε η έρευνα βρίσκεται στο τρίτο και τελευταίο στάδιο κατά το οποίο γίνεται τεχνοοικονοµική µελέτη, µέσω της οποίας θα εξαχθεί το συµπέρασµα ποιες χρήζουν επισκευής και ποιες αναδόµηση. Όπως ειπώθηκε, το πρώτο στάδιο περιελάµβανε την οπτική έρευνα και εκπόνηση έκθεσης για την πολυκατοικία ξεχωριστά, ενώ σε δεύτερο στάδιο έγινε εξαγωγή σκυροδέµατος από κολόνες, δοκούς και θεµέλια για εξέταση. Συνολικά έγινε λήψη 7.300 κυλινδρικών δοκιµίων από όλες τις πολυκατοικίες µε το κόστος να ανέρχεται στις 325 χιλιάδες ευρώ. Τα αποτελέσµατα αξιολογήθηκαν από ειδική επιτροπή της οποίας προΐσταται το Τµήµα Σχεδιασµού και Κατασκευών Κυβερνητικών Οικισµών.

Σύµφωνα µε το ίδιο τµήµα, µέχρι στιγµής είναι αρκετά ικανοποιητικά τα αποτελέσµατα στατικής επάρκειας, ωστόσο θα χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο για την τρίτη φάση στην οποία θα γίνει τεχνοοικονοµική µελέτη, για να φανεί αν µια πολυκατοικία µπορεί να διορθωθεί ή εάν χρήζει αναδόµησης. Επιπρόσθετα, όπως σηµειώθηκε στην επιτροπή, είναι ένα µια πολυκατοικία να µπορεί να αντεπεξέλθει σε σεισµούς και άλλο αν «πέφτουν σοβάδες» ή υπάρχουν οποιαδήποτε εξωτερικά προβλήµατα, τα οποία είναι θέµα γενικής συντήρησης.

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Επιτροπής, Σκεύη Κουκουµά, ανέφερε πως η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή στον Υπουργό, µε την οποία θα ζητά να επισπευσθεί το τρίτο στάδιο µελέτης. Επιπρόσθετα, χαρακτήρησε «πραγµατικά άθλια» την κατάσταση των πολυκατοικιών όπως έχει διαπιστωθεί από επισκέψεις που γίνονται επί τόπου.

«Θεωρούµε ότι µε την ολοκλήρωση και της τεχνοοικονοµικής µελέτης θα αλλάξουν τα δεδοµένα και το συντοµότερο θα πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε αναδόµηση των προσφυγικών συνοικισµών», είπε.

Γιάννης Κακαρής

Παραδόθηκε το αρχείο ιδιοκτητών κατεχόµενων περιουσιών

Το Αρχείο Περιουσιών για τους ιδιοκτήτες κατεχόµενων περιουσιών παραδόθηκε από αντιπροσωπεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών, παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών Χάρη Γεωργιάδη και του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, στον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Φορέα, Άκης Πούρος, δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν εποικοδοµητική, χρήσιµη και παραγωγική. «Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας το Αρχείο Περιουσιών, στο οποίο φαίνεται καθαρά ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της κατεχόµενης περιουσίας, πόσα στοιχίζει η περιουσία κάθε ιδιοκτήτη και ποια βοήθεια έχει πάρει από το κράτος ο ιδιοκτήτης αυτός. Είναι ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης για να προχωρήσει στη χάραξη µιας νέας, δίκαιης και ορθολογιστικής προσφυγικής πολιτικής», ανέφερε ο κ. Πούρος. Σηµείωσε ότι η αξία της περιουσίας είναι µε τιµές του 1974 «τις οποίες µπορεί να µετατρέψουµε σε σηµερινές τιµές».