Από το «Εστία» στις πωλήσεις δανείων

25

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Ο στόχος του Υπουργείου Οικονοµικών είναι οι πωλήσεις δανείων, για την ταχύτερη λογιστική µείωση των ΜΕ∆. Άλλωστε στο σηµείωµα το οποίο ετοιµάστηκε για τον προϋπολογισµό του 2020, ο οποίος αναµένεται να κατατεθεί και επίσηµα σήµερα στη Βουλή, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «προγραµµατίζονται σηµαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων που θα βελτιώσουν την ποιότητα του ισολογισµού των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων».

Αυτή λοιπόν είναι η κύρια έγνοια του Υπουργείου Οικονοµικών: Η βελτίωση της ποιότητας του ισολογισµού των τραπεζών. ∆εν τους απασχολεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα υπό αναφορά δάνεια θα παραµείνουν εντός της οικονοµίας και θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Για αυτούς ο ένας και µοναδικός στόχος είναι η βελτίωση των τραπεζών.

Αυτό καταδεικνύει και η αντίδραση της κυβέρνησης, σε σχέση µε την πορεία του σχεδίου Εστία. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής επεσήµανε στην τελευταία της συνεδρία σηµείο προς σηµείο τα προβλήµατα του «Εστία», το Υπουργείο Οικονοµικών στη χθεσινή σύσκεψη µε τις τράπεζες δεν είχε τίποτα να προτείνει για διόρθωση της κατάστασης.

Για παράδειγµα το πρόβληµα µε τις υψηλές χρεώσεις για τα πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται από τις κρατικές υπηρεσίες εντοπίστηκε εδώ και µέρες. Παρά ταύτα έχει παρέλθει περισσότερος από ένας µήνας από την έναρξη της περιόδου για την υποβολή αιτήσεων, αλλά δεν λήφθηκαν µέτρα. Επίσης, το πρόβληµα µε την πολυπλοκότητα της αίτησης και τα πολλά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται επισηµάνθηκε εδώ και δύο µήνες.

Ωστόσο ούτε αυτό λύθηκε.
Στη χθεσινή σύσκεψη συµφωνήθηκε να καταργηθούν οι χρεώσεις των τραπεζών και να ενισχυθούν οι µονάδες τους µε σκοπό την παροχή βοήθειας προς τους δανειολήπτες (που έπρεπε να γίνουν από την πρώτη µέρα), αλλά για το πρόβληµα µε τις υψηλές χρεώσεις των κρατικών υπηρεσιών όπως του Κτηµατολογίου (που αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης) δεν λήφθηκε καµιά ουσιαστική απόφαση.

Επίσης, παρά τις επαναλαµβανόµενες εκκλήσεις από τα κόµµατα, το Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόµη ποιο θα είναι το συµπληρωµατικό σχέδιο για όσους θα κριθούν µη βιώσιµοι για αναδιάρθρωση (απ’ αυτούς που έχουν τα χρήµατα για να υποβάλουν αίτηση για το «Εστία», αφού οι υπόλοιποι ήδη αποκλείστηκαν).
Είναι προφανές ότι για κάποιους εκεί στο Υπουργείο Οικονοµικών η βελόνα κόλλησε στις εκποιήσεις και τις πωλήσεις δανείων. Αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα σύντοµα, θα µιλάµε για τραγωδίες. Και η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση.