Αποκλιμάκωση μέσα από λύση προβλημάτωνΕνεργοποίηση της διπλωματίας και ανάληψης πρωτοβουλιών που να οδηγούν σε αποκλιμάκωση της έντασης, η οποία θα επιχειρεί να καθηλώσει την τουρκική επιθετικότητα, την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα και η οποία θα στοχεύει στην ειρηνική επίλυση των διαφόρων προβλημάτων στη γειτονιά μας στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.