Αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική 

Τα λαϊκά στρώματα και οι εργαζόμενοι πλήττονται από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ ενέκρινε, χθες, διακήρυξη, στην οποία σημειώνεται, μεταξύ άλλων πως: Παρά τα διάφορα παγκόσμια φόρα που οργανώνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος, πολύ λίγα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Το περιβάλλον παραμένει στο στόχαστρο ως μια τεράστια δεξαμενή αλόγιστης άντλησης φυσικών πόρων, ως χώρος απόρριψης αποβλήτων και ως ο βασικός κερδοφόρος τομέας επενδύσεων, με αποτέλεσμα τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη να επιδεινώνονται συνεχώς.

Για το ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρο πως η ατομική ευημερία, στη σύγχρονη κοινωνική ανάπτυξη, δεν μπορεί να τίθεται πάνω από τη συλλογική, ούτε και να είναι το αποτέλεσμα ιδιοτελούς εκμετάλλευσης της φύσης και των υπόλοιπων ανθρώπων. Η ανάπτυξη είναι αναγκαία αλλά αυτή πρέπει να είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και όχι της ευκαιριακής εκμετάλλευσης του περιβαλλοντικού ζητήματος για πλουτισμό και πολιτικές σκοπιμότητες. Συστατικό μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η εντατικοποίηση του αγώνα για διεθνή ειρήνη και αφοπλισμό, για τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Το ΑΚΕΛ, ενώνει τη φωνή του με ολόκληρο τον κυπριακό λαό, Ε/κ και Τ/κ, αλλά και με τους λαούς της περιοχής ενάντια στην κατασκευή και λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας στο Ακουγιου, μια εξαιρετικά σεισμογόνο περιοχή, που απέχει μόλις 60 χιλιόμετρα από την Κύπρο. Ο αγώνας για επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος, είναι άμεσα συνυφασμένος με τον πολιτικό αγώνα για μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία. Η εφαρμογή ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης, στη βάση της οικονομικής, κοινωνικής κα περιβαλλοντικής ισορροπίας, αποτελεί έναν από τους βασικότερους  στόχους μας. Η πρόταση του ΑΚΕΛ, αποσκοπεί σε δίκαιες και αειφόρες παραγωγικές διαδικασίες και σχέσεις, που προεκτείνονται στο επίπεδο της κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της χώρας μας. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει το κράτος να αναθεωρήσει τις πολιτικές ανισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες επηρεάζουν με ταχύτατα αυξανόμενους ρυθμούς, τον τόπο και τη ζωή μας γενικότερα. Ασφαλώς, η επίλυση του πολιτικού μας προβλήματος, ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση του τόπου μας θα ενοποιήσει το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας και θα δημιουργήσει τη δυνατότητα για αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική.