Άρον άρον νόµος για τα τετράµηνα µε σταδιακή εφαρµογή στα Λύκεια

292

Άρον άρον, παρά τις διαφωνίες του εκπαιδευτικού και µαθητικού κόσµου, το Υπουργείο Παιδείας σπεύδει να εκµεταλλευτεί την πρόταση νόµου του Πανίκου Λεωνίδου (∆ΗΚΟ) για να περάσει τη νοµοθεσία που προβλέπει τη διεξαγωγή εξετάσεων ανά τετράµηνο. Σχετική συζήτηση έγινε εκ νέου χθες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, δύο µέρες πριν την τελευταία Ολοµέλεια της Βουλής, αύριο Παρασκευή, στην οποία προγραµµατίζεται η πρόταση να οδηγηθεί προς ψήφιση.

Η πλειοψηφία των εµπλεκοµένων, εξαιρουµένου του ΑΚΕΛ και της ΠΣΕΜ που τάχθηκαν ξεκάθαρα εναντίον, φαίνεται ότι προωθεί την πρόταση, παρά τους προβληµατισµούς που εκφράστηκαν σε συγκεκριµένα σηµεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΟΕΛΜΕΚ δεν πρόλαβε να µελετήσει και να τοποθετηθεί επίσηµα επί της διαµορφωθείσας πρότασης.

«Ανατολίτικο παζάρι» χαρακτήρισε την όλη διαδικασία ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρος Καυκαλιάς σηµειώνοντας πως «ό,τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε σε ένα χρόνο, επιχειρήθηκε να γίνει σε µια συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας». Επί της ουσίας της διαφωνίας του ΑΚΕΛ σηµείωσε ότι «η πρόταση του ∆Η.ΚΟ, όπως έχει διαµορφωθεί, δεν θα υποστηριχτεί από το ΑΚΕΛ, γιατί η συµπερίληψη σε αυτήν των κεντρικών διαγωνισµάτων τύπου παγκύπριων εξετάσεων, θα ενισχύσει τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης σε βάρος της διαδικασίας της µάθησης, του πολύτιµου και ωφέλιµου χρόνου των µαθητών».

Η πρόταση

Η πρόταση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, όπως ο βαθµός κάθε τετραµήνου για τα εξεταζόµενα µαθήµατα είναι το άθροισµα της προφορικής επίδοσης, που θα έχει βαρύτητα 60% και της γραπτής αξιολόγησης 40%. Η προφορική επίδοση αφορά τις εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης και περιλαµβάνει τη συµµετοχή του µαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο, την κατ’ οίκον εργασία, µία εικοσάλεπτη προειδοποιηµένη γραπτή βαθµολογητέα άσκηση ή οµαδικό project και δραστηριότητες διάκρισης εκτός αίθουσας διδασκαλίας που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο µάθηµα. Η γραπτή αξιολόγηση θα περιλαµβάνει ένα κεντρικό ενενηντάλεπτο δοκίµιο αξιολόγησης µε βαρύτητα 30% και µία προειδοποιηµένη άσκηση διάρκειας µέχρι 45 λεπτών, µε βαρύτητα 10%.

Για τα µη εξεταζόµενα µαθήµατα ο βαθµός θα καθορίζεται µε τον ίδιο τρόπο, µε τη διαφορά ότι η γραπτή αξιολόγηση θα περιλαµβάνει ένα µόνο προειδοποιηµένο 45λεπτο διαγώνισµα ανά τετράµηνο. Επίσης, η πρόταση προνοεί όπως η νέα µορφή αξιολόγησης των µαθητών τεθεί σε ισχύ σταδιακά. ∆ηλαδή, θα ξεκινήσει από την ερχόµενη σχολική χρονιά µόνο στην Α’ Λυκείου και ακολούθως το 2020-2021 στη Β’ Λυκείου και το 2021-2022 στη Γ’ Λυκείου.

ΑΚΕΛ: ∆εν αντιµετωπίζονται διαχρονικές παθογένειες

Το ΑΚΕΛ µέσω των βουλευτών του Γιώργου Λουκαΐδη και Αντρέα Καυκαλιά εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του για το γεγονός ότι µε την πρόταση δεν αντιµετωπίζονται οι διαχρονικές παθογένειες του συστήµατος, όπως είναι ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας και η στείρα αποµνηµόνευση. Παράλληλα, επισηµάνθηκε ο µεγάλος προβληµατισµός για τη χρονική περίοδο που τέθηκε το ζήτηµα των αλλαγών στην Παιδεία, αφού τα στενά χρονοδιαγράµµατα δεν επιτρέπουν την ορθή διαβούλευση που απαιτείται για ένα τόσο µεγάλης σηµασίας ζήτηµα. Ο Α. Καυκαλιάς επεσήµανε ότι την ευθύνη για την καθυστέρηση φέρει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο διαβεβαίωνε προ πολλού ότι θα κάνει προτάσεις για διόρθωση των πραγµάτων, κάτι που δεν έγινε. «Το πιο ωφέλιµο είναι η αναστολή για ένα χρόνο, ούτως ώστε να γίνει διαβούλευση», πρότεινε.

ΥΠΠ: Καλή βάση, αλλά…

Ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Χαµπιαούρης, επεσήµανε ότι το Υπουργείο αποδέχεται την πρόταση του ∆ΗΚΟ, η οποία µπορεί να αποτελέσει µια καλή βάση και µε την αξιολόγηση που θα γίνει σε βάθος χρόνου να γίνουν οι όποιες βελτιωτικές κινήσεις χρειάζονται. Έθιξε, όµως, το γεγονός ότι στην πρόταση δεν περιλαµβάνεται το Γυµνάσιο, για αυτό και έγινε η εισήγηση από τον Υπουργό όπως γίνει αντίστοιχα µε το Λύκειο, δηλαδή σταδιακή εφαρµογή, αλλά αντί κεντρικών εξετάσεων να γίνεται κοινό διαγώνισµα. Η ΠΣΕΜ, αν και χαρακτήρισε την πρόταση του ∆ΗΚΟ σαφώς βελτιωµένη, δεν συναίνεσε, καθώς διατηρούνται οι εξετάσεις τετραµήνων.

Ειρηναίος Πίττας

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.