«Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν»

77

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Με διαδικασία εξπρές θα συζητηθούν στη Βουλή οι αναποµπές τις οποίες κατέθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης µε σκοπό την ανατροπή των νοµοθεσιών οι οποίες ψηφίστηκαν πρόσφατα για τις εκποιήσεις. ∆ευτέρα, 29 Ιουλίου, στις 8:30 π.µ., είναι προγραµµατισµένη η συνεδρία της Επιτροπής Οικονοµικών και στις 10:30 π.µ. η συνεδρία της Ολοµέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικών αποφάσεων. Η κυβέρνηση έδωσε εδώ και µέρες το σύνθηµα: «Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν». Και αναµένεται από τον Πόντιο Πιλάτο να πει το παρασύνθηµα: «Νίπτω τας χείρας µου».

Το πρόβληµα µε τις εκποιήσεις δηµιουργήθηκε κυρίως λόγω της στάσης της κυβέρνησης, η οποία απέρριψε όλες τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν µέχρι σήµερα για τη στοχευµένη προστασία της πρώτης κατοικίας και της µικρής επαγγελµατικής στέγης, για τους δανειολήπτες µε χαµηλά εισοδήµατα και τους ευάλωτους. Μάλιστα, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να προωθήσει σχέδιο για την κύρια κατοικία, πάλι άφησε εκτός όσους έχουν µεγαλύτερη ανάγκη την κρατική αρωγή, αφού έθεσε ως κριτήριο να ενταχθούν στο σχέδιο µόνο όσοι δανειολήπτες κριθούν από την τράπεζά τους ως βιώσιµοι για αναδιάρθρωση. ∆ηλαδή η κυβέρνηση άφησε εκτός όλους τους άνεργους και τα άτοµα µε χαµηλά εισοδήµατα, ενώ ακολούθως, υπό το βάρος των αντιδράσεων, ο Πτ∆ έστειλε µία επιστολή τύπου «δεσµεύοµαι» στη Βουλή ότι «σε περίπτωση που διαφανεί (στο µέλλον) ότι παραµένει ανάγκη στήριξης ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, θα προωθηθεί η ένταξή τους σε άλλα κοινωνικά σχέδια». Χωρίς να αναφέρει ούτε πότε θα γίνει αυτό, ούτε ποιους θα αφορά, ούτε ποια είναι τα κοινωνικά σχέδια τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Οι αλλαγές οι οποίες ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή είναι προϊόν έντονου προβληµατισµού. Άλλωστε οι περισσότερες συζητήθηκαν και πριν από ένα χρόνο όταν κατατέθηκαν από το ΑΚΕΛ, ενώ συζητήθηκαν ξανά πρόσφατα και µάλιστα εκτενώς µετά την παραλαβή από τη Βουλή των νέων στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία δείχνουν αύξηση των εκποιήσεων αλλά και των ακινήτων τα οποία πωλούνται στους πλειστηριασµούς.

Ωστόσο οι κυβερνώντες θέλουν να ξηλώσουν ξανά, µέσα σε δύο ώρες, όλα όσα έκτισε η Βουλή και µάλιστα χωρίς να είναι σε θέση να προτείνουν κάτι συγκεκριµένο για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, οι οποίοι θα µείνουν εκτός του Σχεδίου Εστία. «Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν». Και όπως έγινε σε όλα τα προηγούµενα «δεσµεύοµαι», σύντοµα θα τεθεί σε εφαρµογή η πρακτική του Μακιαβέλι που λέει ότι «Η υπόσχεση που δόθηκε ήταν µια αναγκαιότητα του παρελθόντος».