Χάρες και αποφυλακίσεις που περιφρονούν τις δικαστικές αποφάσεις

62

Του
Νεόφυτου Νεοφύτου

Δεν είναι πλέον θέµα εξυπηρέτησης µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων η απονοµή
προεδρικής χάρης ή οι αποφυλακίσεις µέσω του Συµβουλίου Αποφυλακίσεων, αλλά
εγείρεται σοβαρό θέµα σεβασµού της δικαιοσύνης.

Το δικαστήριο, πριν επιβάλει την ποινή, ακούει τις θέσεις της υπεράσπισης και της
κατηγορούσας αρχής. Λαµβάνει υπόψη και τη σοβαρότητα των αδικηµάτων, όπως
και τους προσωπικούς και οικογενειακούς παράγοντες των κατηγορουµένων. Οι
ποινές λοιπόν επιβάλλονται υπό τις περιστάσεις των γεγονότων ώστε να είναι
παραδειγµατικές και αποτρεπτικές. Δεν µπορεί ούτε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας,
ούτε το Συµβούλιο Αποφυλακίσεως, χωρίς επαρκή και τεκµηριωµένη αιτιολόγηση,
να κάνουν χρήση -κατάχρηση- των εξουσιών και προνοµιών τους και να διαγράφουν
ποινές, παραχωρώντας είτε προεδρικές χάρες είτε αποφυλακίσεις, πριν οι κατάδικοι
εκτίσουν τις ποινές τους.

Η άρνηση του Συµβουλίου Αποφυλακίσεως να δώσει στη δηµοσιότητα την απόφαση
και το σκεπτικό κάτω από ποιες προϋποθέσεις αποφυλάκισε τον τέως Γενικό
Εισαγγελέα Ρίκκο Ερωτοκρίτου, ο οποίος καταδικάστηκε για πολύ σοβαρά
αδικήµατα, προκαλεί ερωτηµατικά, τα οποία δεν πρέπει να παραµείνουν αναπάντητα.
Σωστά το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ επιµένουν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ζητούν
το σκεπτικό της αποφυλάκισης. Δεν µπορούµε να αντιληφθούµε τι θέµα
«εµπιστευτικότητας» εγείρεται τη στιγµή που η απόφαση έχει πλέον ληφθεί, έχει
εφαρµοστεί και δεν υπάρχει θέµα εθνικής ασφάλειας. Κανένας δεν είναι υπεράνω του
ελέγχου και καλείται το Συµβούλιο Αποφυλακίσεως να πείσει την κοινωνία για το
σκεπτικό της απόφασής του.

Σε ό,τι αφορά την προεδρική χάρη σε παιδεραστή, και εδώ υπάρχει σοβαρό θέµα.
Πρόκειται για αδικήµατα που τιµωρούνται αυστηρά και παραδειγµατικά από τα
δικαστήρια µε πολυετή φυλάκιση. Δεν µπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει για
παράδειγµα 15 χρόνια φυλακή και ο Πρόεδρος να τους αποφυλακίζει στα πέντε
χρόνια.

Σύµφωνα µε τον Γενικό Εισαγγελέα, είναι δυνατόν να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση
ώστε να εξαιρούνται από την προεδρική χάρη τέτοιου είδους αδικήµατα, όπως
σεξουαλικής φύσεως ή εµπορίας ναρκωτικών, κάτι που πρέπει άµεσα η Βουλή να
συζητήσει και να ψηφίσει σε νόµο.
Σηµείωση: Αλίµονο αν αληθεύουν οι νέες πληροφορίες για νέα αποφυλάκιση
παιδεραστή, ο οποίος τυγχάνει να είναι και επώνυµος επιχειρηµατίας…