Χωρίς αυταπάτες αξιοποίηση διαλόγου Ε.Ε. – ΤουρκίαςΧωρίς αυταπάτες για την ΕΕ και με πλήρη επίγνωση των βαθύτατων οικονομικών, εμπορικών, πολιτικών και στρατιωτικών δεσμών που συνδέουν την Τουρκία με ευρωπαϊκά κράτη, οφείλουμε να αξιοποιούμε κάθε περιθώριο που υπάρχει ώστε οι δηλώσεις αλληλεγγύης προς την Κύπρο από πλευράς ΕΕ να αποκτήσουν επιτέλους έμπρακτο αντίκρισμα.

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.