Δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να βγάζει την «ουρά» του απ’ έξω…

Υπουργός Υγείας – Δηλώσεις στα ΜΜΕ Υπουργείο Υγείας (αίθουσα διασκέψεων, επίπεδο -1), Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου προβαίνει σε δηλώσεις στα ΜΜΕ σχετικά με τα απορρέοντα του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της ΕΕ για τον κορωνοϊό. // Health Minister – Statements to the Press Ministry of Health (conference room, floor -1), Lefkosia, Cyprus The Minister of Health, Mr Constantinos Ioannou, makes statements to the Press on the conclusions of the EU Council of Ministers of Health on coronavirus.

Με το κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται σε ό,τι αφορά την πορεία του ΓεΣΥ, βλέπουμε τον Υπουργό Υγείας να προτρέχει και να επιρρίπτει ευθύνες είτε στον ΟΚΥπΥ, είτε στον ΟΑΥ, είτε στην ιατρική κοινότητα. Ποτέ δεν ακούσαμε τον κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου να κάνει την αυτοκριτική του. Είναι ο Υπουργός Υγείας και έχει την πολιτική ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στο χώρο της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Έχει την ευθύνη για την πορεία του ΓεΣΥ. Αντί λοιπόν ο κ. Ιωάννου να αναζητεί ευθύνες από τρίτους, θα πρέπει επιτέλους να αγγίξει τα υπαρκτά προβλήματα και να δώσει λύσεις. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας το γεγονός ότι δεν έχουν αυτονομηθεί και δεν εκσυγχρονίστηκαν έγκαιρα τα κρατικά νοσοκομεία.

Ο κ. Ιωάννου είχε υποσχεθεί ότι με την έναρξη του ΓεΣΥ θα προχωρήσει παράλληλα και η αυτονόμηση και η αναβάθμιση των δημοσίων νοσοκομείων. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας για τον τρόπο που ασκεί διοίκηση το διοριζόμενο από την κυβέρνηση Δ.Σ. του ΟΚΥπΥ. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας οι υποδομές των νοσηλευτηρίων μας, όπως και η επάρκεια σε αναλώσιμα, σε σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και η στελέχωση με κατάλληλο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Το γεγονός ότι φεύγουν ιατροί από τα κρατικά νοσοκομεία θα πρέπει να προβληματίσει και να απασχολήσει σοβαρά το Υπουργείο Υγείας. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότερη εποπτεία και έλεγχο του Συστήματος του ΓεΣΥ για να τερματιστούν καταχρήσεις, και αυτό είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας να λειτουργήσει σχετικά πρωτόκολλα και εποπτικές επιτροπές. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι συστήνεται μηχανισμός επίλυσης των θεμάτων του ΓεΣΥ, κάτι που έπρεπε να είχε λειτουργήσει από την αρχή.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν μέχρι την πλήρη και ομαλή εφαρμογή του ΓεΣΥ. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας οδηγεί και να πυροβολούμε το μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ. Στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του και σε συνθήκες έντονης πολεμικής και υπόσκαψης, κάτι που συνεχίζει μέχρι και σήμερα, έχει θετική παρουσία και αξιολόγηση. Είναι «νήπιο» ακόμα και χρειάζεται φροντίδα. Το στοίχημα είναι να εντοπίζονται τα προβλήματα και να μην αφήνονται να διογκώνονται ώστε να μη το «σκοτώσουμε», όπως κάποιοι στοχεύουν για να μας φέρουν ως λύση το πολυασφαλιστικό ΓεΣΥ, κάτι που ήθελαν πάντοτε…