Δείχνουν πόρτα εξόδου σε 700 – 800 εργαζόμενους της Συνεργατικής

2536

Περίπου 1.100 αναμένεται να μεταφερθούν στο νέο σχήμα και άλλοι 800 στην Altamira

 

Την πόρτα εξόδου βλέπουν 700 800 εργαζόμενοι της Συνεργατικής, αφού με βάση τις προκαταρκτικές προτάσεις των επενδυτών το νέο σχήμα μπορεί να απορροφήσει περίπου 1.100 άτομα ενώ άλλοι 800 αναμένεται να παραμείνουν εντός της ΣΚΤ για τις ανάγκες της Altamira.

Η ΣΚΤ απασχολεί σήμερα 2.665 εργαζόμενους, εκ των οποίων 500 άτομα εκτελούν εργασίες της Altamira. Μετά τη μετατροπή της ΣΚΤ σε φορέα, αναμένεται να αυξηθούν οι ανάγκες της Altamira και ως εκ τούτου υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου 800 άτομα. Επίσης όπως πληροφορούμαστε οι διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές φαίνεται να «κλειδώνουν» στη μεταφορά 1.100 εργαζομένων στο νέο σχήμα.

Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν εκτός 700 800 εργαζόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να αποχωρήσουν με σχέδιο εθελούσιας εξόδου. Σημειώνεται ότι το 2016 η ΣΚΤ εφάρμοσε ξανά σχέδιο μέσω του οποίου αποχώρησαν εθελοντικά 78 άτομα (58 από τον πιστωτικό τομέα και 20 από τον εμπορικό), με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 4,2 εκατ. ευρώ.

 

Η Ελληνική θέλει σταδιακή απορρόφηση όσων θα μεταφερθούν

Εν τω μεταξύ η Ελληνική -η οποία έχει σαφές προβάδισμα έναντι του Apolloέχει διαβιβάσει ότι σε περίπτωση που είναι ο επιτυχών προσφοροδότης, επιθυμεί να έχει τον τελικό λόγο για το ποιοι θα μεταφερθούν στο νέο σχήμα. Επίσης ζήτησε να γίνει σταδιακά η απορρόφηση, ώστε να μη δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα. Ωστόσο για το δεύτερο η ΣΚΤ θεωρεί ότι αυτό ενδεχομένως να μην είναι εφικτό.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου