ΕΕΕ και περικοπές σε παροχές διέλυσαν το κοινωνικό κράτος

401

Τελευταίοι στις δαπάνες για Υγεία, άτομα με αναπηρία, χαμηλοσυνταξιούχους

Ο θεσμός του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και οι περικοπές οι οποίες έγιναν στις κοινωνικές παροχές και στον τομέα της Υγείας διέλυσαν το κοινωνικό κράτος.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το 2016 οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης για κοινωνική προστασία ανήλθαν στο 35,7% του ΑΕΠ. Το ποσοστό είναι από τα πιο χαμηλά μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της ευρωζώνης (μέσος όρος 41,2% και 42,1% αντίστοιχα) και αυτό παρά το γεγονός ότι το υπό εξέταση έτος η Κύπρος βρισκόταν σε βαθιά κοινωνική κρίση λόγω του μνημονίου. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος στις κοινωνικές παροχές για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, αφού οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης για στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων ανέρχονται μόλις στο 16% του ΑΕΠ. Στις δύο πρώτες θέσεις από το τέλος είναι η Ιρλανδία (3,5%) και η Λιθουανία (5,9%). Ο μέσος όρος στην ΕΕ όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές για τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι 22,1% και στην ευρωζώνη 22,7%.

Σημειώνεται ότι με βάση έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας την περίοδο 2013-2016 οι κοινωνικές παροχές στην Κύπρο μειώθηκαν συσσωρευτικά κατά 233,4 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα το 2012 το σύνολο των κοινωνικών παροχών που παραχωρήθηκαν σε ευάλωτες ομάδες και χαμηλοσυνταξιούχους ανήλθαν στα 331,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2013 ανήλθαν στα 250,9 εκατ. ευρώ, το 2014 στα 253,6 εκατ. ευρώ, το 2015 στα 281,2 εκατ. ευρώ και το 2016 στα 307 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας οι μεγαλύτερες περικοπές αφορούσαν τους χαμηλοσυνταξιούχους, αφού το σύνολο των βοηθημάτων μειώθηκε από τα 128,2 εκατ. ευρώ το 2012 στα 48 εκατ. ευρώ το 2016.

Χαμηλές δαπάνες για Υγεία, άτομα με αναπηρία και ανέργους

Εν τω μεταξύ η Κύπρος παρουσιάζει πολύ χαμηλές δαπάνες όσον αφορά τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, την Υγεία και τους ανέργους.

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα της Υγείας ανέρχονται μόλις στο 2,6%. Αυτό είναι το πιο χαμηλό ποσοστό στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, όπου ο μέσος όρος είναι 7,1%.

Επίσης οι κοινωνικές παροχές για τα άτομα με αναπηρία ανέρχονται μόλις στο 0,5%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ και στην ευρωζώνη είναι 2,7%. Και σε αυτή την κατηγορία η Κύπρος είναι πρώτη από το τέλος.

Ακόμη οι κοινωνικές παροχές για στήριξη των ανέργων ανέρχονται μόλις στο 0,8%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ και στην ευρωζώνη είναι 1,3% και 1,6% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έχει το τέταρτο πιο υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της ευρωζώνης. Μάλιστα το υπό εξέταση έτος (2016) ο αριθμός των ανέργων έφτασε στις 54 χιλιάδες καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (53 χιλιάδες).

Όσον αφορά τα υπόλοιπα, οι δαπάνες για την άμυνα ανήλθαν στο 1,5% (ΕΕ: 1,3%), για δημόσια τάξη και ασφάλεια 1,7% (ΕΕ: 1,7%), για προστασία του περιβάλλοντος 0,3% (ΕΕ: 0,7%), για στέγαση και κοινωνικές παροχές 1,5% (ΕΕ: 0,6%), για τον πολιτισμό 0,9% (ΕΕ: 1%) και για την Παιδεία 6% (ΕΕ: 4,7%).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου