Εγγυημένα δάνεια ή εγγυημένες εκποιήσεις;Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

 

Όλες οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συρρίκνωση της οικονομίας σε ποσοστό πέραν του 7%, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι σε περίπτωση που εκδηλωθεί νέο κύμα κρουσμάτων το φθινόπωρο η συρρίκνωση της οικονομίας θα φτάσει στο 13%. Δηλαδή εκτιμάται ότι οι ζημιές στην πραγματική οικονομία λόγω των περιοριστικών μέτρων θα ξεπεράσουν το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ ενδέχεται να φτάσουν σχεδόν στα 3 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών εισηγείται, μέσα από το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, όπως στα δάνεια τα οποία θα παραχωρηθούν με κρατικές εγγυήσεις να υπάρχουν πρόνοιες για ταχύρρυθμες εκποιήσεις στις περιπτώσεις μη έγκαιρης αποπληρωμής τους. Τίθεται μάλιστα ως προϋπόθεση η εκκίνηση της διαδικασίας εκποίησης για την ενεργοποίηση της εγγύησης, ενώ στο σχετικό διάταγμα αναφέρεται ότι «τα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν υποχρέωση να ολοκληρώνουν τη διαδικασία ανάκτησης χρεών». Ακόμη, δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στο νομοσχέδιο ή/και στο διάταγμα για την περίπτωση στην οποία θα απαιτηθεί αναδιάρθρωση των δανείων.

Αφού η κυβέρνηση επιμένει στην παραχώρηση εγγυήσεων προς τις τράπεζες (αντί της αξιοποίησης άλλου μηχανισμού όπως εισηγήθηκαν τα κόμματα), ας δώσει τουλάχιστον μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζομένους. Η δραματική μείωση του ΑΕΠ και οι ζημιές ύψους 1,5 – 3 δισ. ευρώ στην οικονομία αναπόφευκτα έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Μάλιστα πολλές απ’ αυτές τις επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζομένους θα χρειαστούν πολλούς μήνες για να βρουν ξανά τα πόδια τους, ιδιαίτερα στους τομείς οι οποίοι συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.

Η παραχώρηση δανείων μέσω των τραπεζών προϋποθέτει την τήρηση όλων των οδηγιών και κανονισμών των εποπτικών Αρχών. Αυτό σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι θα πάρουν δάνεια μέσω του πιο πάνω σχεδίου, θα πρέπει να πληρώνουν ανελλιπώς τις δόσεις τους κάθε μήνα (και για τα δάνεια του κορονοϊού και για τα προηγούμενα), αφού σε περίπτωση που συσσωρευθούν τρεις καθυστερημένες δόσεις τα δάνειά τους θα καταταχθούν αυτόματα στα μη εξυπηρετούμενα και θα οδηγηθούν σε εκποίηση.

Πιστεύει κανείς ότι τους επόμενους μήνες οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να πληρώνουν ανελλιπώς τις δόσεις τους, με δεδομένη τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 1,5 – 3 δισ. ευρώ; Εδώ πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις δόσεις για τα προηγούμενα δάνεια και αναγκάστηκαν να ενταχθούν στο σχέδιο αναστολής δόσεων, γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα πληρώσουν περισσότερα. Πώς θα ανταποκριθούν στις νέες δόσεις και μάλιστα άμεσα;

Το νέο νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις είναι βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο, αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλες βελτιώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, με μαθηματική ακρίβεια σε μερικούς μήνες θα έχουμε εγγυημένες εκποιήσεις.