Έγινε δεκτή η παραίτησή του, αλλά παίρνει κι άλλη… παράταση ο Ιωνάς

481

Έγινε δεκτή η παραίτησή του, αλλά παίρνει κι άλλη… παράταση ο Ιωνάς

Έχει ήδη περάσει περισσότερος από ένας µήνας από τη µέρα της τυχαίας ανακάλυψης του πρώτου πτώµατος στο φρεάτιο Μιτσερού, µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης να βρίσκεται ακόµα στη θέση του. Μετά και την κατακραυγή των πολιτών για παραίτηση Αρχηγού Αστυνοµίας και Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ο κ. Ιωνάς Νικολάου ανακοίνωσε χθες ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του την 1η Ιουνίου, ηµεροµηνία η οποία έρχεται µετά τις ευρωεκλογές. Υπενθυµίζεται πως ο κ. Νικολάου έχει υποβάλει την παραίτησή του στον Πτ∆ από τις 2 Μαΐου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά την παραίτησή του ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης ζήτησε όπως του παρέχουν άλλη µια εβδοµάδα ώστε να καταθέσει τα νοµοσχέδια που αφορούν στην εθνική πολιτική για την πρόληψη της εγκληµατικότητας και της διαφθοράς.

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της «Χ», φαίνεται ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά σε ποιον θα ανατεθεί η θέση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται εσωκοµµατικές διαφορές και εντάσεις.

Προσπάθεια «µπαλώµατος» και «δοξασµένου» τέλους

Μετά την ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου για την ηµεροµηνία αποχώρησής του από το Υπ. ∆ικαιοσύνης, παρουσίασε στο Υπουργικό Συµβούλιο τα νοµοσχέδια που αφορούν στην εθνική πολιτική για τη δικαιοσύνη.
Όπως ισχυρίστηκε ο Κυβ. Εκπρόσωπος, ο Υπ. ∆ικαιοσύνης ενηµέρωσε το Υπουργικό για την πρόοδο που υπάρχει στη µεταρρύθµιση του συστήµατος δικαιοσύνης.

Όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους θα παραµείνει στην υπουργική του θέση µέχρι και την 1η Ιουνίου, ανάφερε ότι η απόφαση πάρθηκε µετά από παράκληση του Πτ∆, καθώς παρακλήσεις υποβλήθηκαν αρχικά από µέλη του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και από τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου, ενόψει µιας τελικής σύσκεψης η οποία πρόκειται να γίνει την ερχόµενη βδοµάδα.

«∆ιασύρουν τους θεσµούς που εκπροσωπούν»

«Η νέα αναβολή της παραίτησης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης συνιστά εµπαιγµό της νοηµοσύνης των πολιτών», επεσήµανε χθες µετά τη συνεδρία της Επιτροπής Νοµικών ο Άριστος ∆αµιανού.

Συµπλήρωσε ότι Πρόεδρος και Υπουργός πρέπει να αντιληφθούν ότι διασύρονται και διασύρουν τους θεσµούς που εκπροσωπούν. Αναφορικά µε τα ζητήµατα των ελλειπόντων προσώπων, ο κ. ∆αµιανού σηµείωσε ότι έγινε µια προσπάθεια από πλευράς της ηγεσίας της Αστυνοµίας ώστε να µην απαντηθούν καίρια και αµείλικτα ερωτήµατα όσον αφορά στα γεγονότα που προηγήθηκαν αλλά και που οδήγησαν στο ειδεχθές πολλαπλό έγκληµα του καθ’ οµολογία κατά συρροή δολοφόνου.

«Εκφράζουµε τη λύπη µας γιατί η ηγεσία της Αστυνοµίας προσπάθησε να καλύψει µε ένα πέπλο και ένα κέλυφος αυτοάµυνας παραλείψεις, ανεπάρκειες, θεσµικό ρατσισµό και εγκληµατική αµέλεια στις συµπεριφορές του αστυνοµικού σώµατος», ανάφερε.