«Εκεί όπου διαπιστωθούν ευθύνες…» δεν…

27

Του
Χρήστου Χαραλάµπους

Αποτελεί κανόνα για τους κυβερνώντες η τακτική που ακολουθείται κάθε φορά που συµβαίνει κάτι τραγικό και τίθενται στο µάτι του κυκλώνα κάποιες υπεύθυνες υπηρεσίες και κάποιοι ανεύθυνοι λειτουργοί.

Μπροστά στις αποκαλύψεις που γίνονται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης για ελλείψεις και παραλείψεις που οδήγησαν σε τραγικά περιστατικά ή έστω απαράδεκτες καταστάσεις, αλλά και υπό το βάρος της οργής και της αγανάκτησης που εκπέµπει η κοινωνία, οι κυβερνώντες (υπουργοί και άλλοι αρµόδιοι που επηρεάζονται άµεσα τα χαρτοφυλάκια και τα πόστα που κατέχουν), µη έχοντας άλλο τρόπο για να καλύψουν τα νώτα τους, καταφεύγουν στη διενέργεια έρευνας.

Υπουργοί και αρχηγοί σε διάφορες καίριες κρατικές Αρχές και Υπηρεσίες, µε τον ίδιο πάντα στερεότυπο τρόπο, δεν χάνουν ευκαιρία να δίνουν οδηγίες για διενέργεια διοικητικής, πειθαρχικής και ενίοτε ποινικής έρευνας, δηλώνοντας µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο ότι «το µαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο», ότι «θα επιδειχθεί µηδενική ανοχή», ότι «εκεί όπου διαπιστωθούν ευθύνες θα καταλογιστούν».

∆ιορισµοί διερευνητικών επιτροπών και ανεξάρτητων λειτουργών, εκθέσεις και πορίσµατα πάνε κι έρχονται σε µια διαδικασία την οποία ο κόσµος έχει βαρεθεί και την αντιµετωπίζει µε δικαιολογηµένη δυσπιστία. Γιατί είναι κάτι που, όπως έχει αποδειχτεί κατ’ επανάληψη, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Όχι µόνο δεν εντοπίζονται οι φταίχτες και οι πειθαρχικές (πολύ περισσότερο οι ποινικές) ευθύνες, αλλά ακόµα και αν παρ’ ελπίδα προκύψουν µέσα από την έρευνα, οι ευθύνες δεν θα καταλογιστούν.

Άπειρα τα παραδείγµατα που αποδεικνύουν ότι οι έρευνες δεν αποτελούν πανάκεια που θα θεραπεύσει πάσα νόσο και πάσα µαλακία από την οποία πάσχουν διάφοροι καίριοι τοµείς της δηµόσιας υπηρεσίας. Μπορεί να διαπιστώνονται µέσα από τις έρευνες οι ευθύνες κάποιων, όµως (πέραν της ατιµωρησίας) τα όποια πορίσµατα θα προκύψουν δεν θα αφορούν όλα εκείνα που επιβάλλεται να γίνουν για να αλλάξουν ή έστω να βελτιωθούν κάποιες καταστάσεις και νοοτροπίες.
Είδαµε να διατάσσονται έρευνες για σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν σε γραφεία και υπηρεσίες, για αστυνοµικούς, για εκπαιδευτικούς και άλλους δηµόσιους αξιωµατούχους για πράξεις και παραλείψεις τους, που κάθε άλλο παρά συνάδουν µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και βέβαια άπειρες είναι οι φορές που διατάχθηκαν έρευνες οι οποίες αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το Γραφείο Ευηµερίας, όχι µόνο δεν τιµωρήθηκε κανένας για όσα τραγικά αποκαλύπτονται κατά καιρούς, αλλά και ποτέ δεν άλλαξε η κατάσταση προς το καλύτερο. Και φτάσαµε στην έρευνα για το θάνατο του 14χρονου, από την οποία, µάλλον, δεν αναµένουµε κάτι διαφορετικό από προηγούµενες έρευνες.