Ελληνική και Apollo για τη Συνεργατική

323

Προθεσμία μέχρι το τέλος της εβδομάδας για αξιολόγηση των προσφορών.

Δύο προτάσεις από την Ελληνική και το αμερικανικό ταμείο Apollo κατατέθηκαν χθες για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, σηματοδοτώντας την έναρξη της τρίτης και τελικής φάσης του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της εφημερίδας μας οι προτάσεις θα εξεταστούν από τη Citigroup, η οποία θα καταθέσει σχετική έκθεση στον μέτοχο (Υπουργείο Οικονομικών) μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ακολούθως το Υπουργείο Οικονομικών θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον προτιμητέο προσφοροδότη και θα ξεκινήσει η διαδικασία για την εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων, με σκοπό τη μετάβαση της ΣΚΤ στη νέα εποχή.

Η πρόταση της Ελληνικής αφορά το καλό κομμάτι της ΣΚΤ. Σε περίπτωση που επιλεγεί θα γίνει εκ νέου αποτίμηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου, ώστε να διαφανούν οι ανάγκες για ανακεφαλαιοποίησή του. Ακολούθως εάν προκύπτουν ανάγκες για νέα κεφάλαια θα υπάρξει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με τον πρώτο λόγο να τον έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι υφιστάμενοι μεγαλομέτοχοι είναι οι Third Point, Wargaming, Δήμητρα και EBRD. Επίσης υπάρχουν τουλάχιστον τρία ταμεία από το εξωτερικό (Lone Star, Atlas και JC Flowers), τα οποία επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής. Σημειώνεται ότι η Ελληνική με ανακοίνωσή της στο ΧΑΚ επιβεβαίωσε ότι υπέβαλε προσφορά, σημειώνοντας ότι «στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με το εν λόγω θέμα».

Όσον αφορά την πρόταση του ταμείου Apollo και αυτή αφορά το καλό κομμάτι της ΣΚΤ, ωστόσο είναι πιο σύνθετη αφού το υπό αναφορά ταμείο είναι παράλληλα από τους βασικούς μετόχους της ισπανικής Altamira, η οποία με τη σειρά της συμμετέχει με ποσοστό 51% στην ομώνυμη κοινοπραξία με τη ΣΚΤ για την πλατφόρμα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα κινηθεί το Apollo σε περίπτωση που κερδίσει το διαγωνισμό, δηλαδή εάν θα συνεχίσει τις εργασίες της ΣΚΤ ή αν θα επιδιώξει συνεργασία με άλλη τράπεζα. Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας πηγή από το χώρο των τραπεζών, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι το Apollo θα επιδιώξει συνεργασία με μικρότερη τράπεζα.

«Περνούν τα κριτήρια, η τελική απόφαση ανήκει στο ΥΠΟΙΚ»

Η τελική απόφαση για τον προτιμητέο προσφοροδότη ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο μεγαλομέτοχος της ΣΚΤ. Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας δεύτερη πηγή από το χώρο των τραπεζών και οι δύο προτάσεις φαίνεται ότι διαθέτουν τα εχέγγυα να περάσουν τα κριτήρια της ΕΑΤ. Επίσης και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν οι προοπτικές για απομόνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μεταφορά τους σε φορέα. «Συνεπώς», όπως ανέφερε η πιο πάνω πηγή, «η επιλογή ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μας έχεις Like στο Facebook ;