Επιταγή 155 εκατ. ευρώ χωρίς όνοµα δικαιούχου

42

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Το Ταµείο Αλληλεγγύης εξελίσσεται σε µνηµείο κοροϊδίας για τους κουρεµένους αλλά και τους φορολογούµενους. Από την εξέλιξη του θέµατος προκύπτουν µια σειρά από ερωτήµατα όπως:

• Γιατί οι αρµόδιοι δεν ξεκαθαρίζουν ποιοι και πότε θα πάρουν αποζηµίωση; Είναι ποτέ δυνατό να εκδίδει το κράτος επιταγή 155 εκατ. ευρώ, χωρίς να γνωρίζει κανείς το όνοµα του δικαιούχου;

• Γιατί οι αρµόδιοι δεν ξεκαθαρίζουν πόσα θα παραχωρηθούν συνολικά σε αποζηµιώσεις; Αυτά τα χρήµατα δεν θα τα πληρώσουν από την τσέπη τους οι αξιωµατούχοι της κυβέρνησης και των κοµµάτων ∆ΗΣΥ – ∆ΗΚΟ. Θα τα πληρώσουν οι φορολογούµενοι, περιλαµβανοµένων των άνεργων, των ληπτών ΕΕΕ, των νέων που ζουν µε 800 ευρώ το µήνα, των συνταξιούχων που ζουν µε 500 ευρώ το µήνα κτλ. Όλοι αυτοί δεν έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν πόσα θα πληρώσουν και ποιος θα πάρει τα χρήµατα τα οποία θα συνεισφέρουν στο Ταµείο Αλληλεγγύης;

• Γιατί οι φορολογούµενοι να πληρώσουν αποζηµιώσεις σε όσους αποδεδειγµένα γνώριζαν τι είναι τα αξιόγραφα, όπως για παράδειγµα οι λογιστές, οι ελεγκτές, τα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών που πουλούσαν τα αξιόγραφα κτλ;

• Αφού οι αποζηµιώσεις δεν θα καταβληθούν άµεσα αλλά σε βάθος χρόνου, γιατί η σχετική νοµοθεσία δεν εστάλη στη Νοµική Υπηρεσία για νοµοτεχνικό έλεγχο καθώς και στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της ΕΕ, ώστε να διαφανεί κατά πόσο οι προωθούµενες ρυθµίσεις συνάδουν µε το σύνταγµα και τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς; Τι θα γίνει εάν αύριο καταχωρηθεί προσφυγή και η νοµοθεσία πέσει στο δικαστήριο;

• Και το πιο σηµαντικό: Η κρίση του 2013 επηρέασε το σύνολο της κοινωνίας, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σωρεία αιτηµάτων. Μάλιστα η ανεργία στους νέους είναι στο 20% ενώ η εισοδηµατική ανισότητα έφτασε στα ύψη. Επίσης χιλιάδες νέοι φεύγουν µετανάστες, ενώ άλλοι ζουν µε ψίχουλα χωρίς δυνατότητα να αποκτήσουν δικό τους σπίτι.

Τώρα που η οικονοµία πέρασε στην ανάπτυξη, η Πολιτεία και ιδιαίτερα η κυβέρνηση –η οποία διαχειρίζεται τον προϋπολογισµό– οφείλει να ενηµερώσει την κοινωνία τι θεωρεί προτεραιότητα. Να γνωρίζουν και οι νέοι και οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι και η κάθε οµάδα σε ποια σειρά τους κατατάσσει η κυβέρνηση και το κάθε κόµµα.

Για να µπορούν και αυτοί να τους αξιολογήσουν µε τον ίδιο τρόπο. Γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν και κόµµατα όπως το ΑΚΕΛ που οι προτάσεις του αφορούν πρώτα και κύρια τους νέους, αυτούς που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, τους χαµηλοσυνταξιούχους, τους λήπτες ΕΕΕ και τους ευάλωτους κτλ.