Επιβεβλημένη η αλλαγή για διάνοιξη προοπτικών για το μέλλονΤου Νεόφυτου Νεοφύτου

Οι τομείς του Πολιτισμού και της Παιδείας, όπως και της Υγείας, είναι από τους πιο βασικούς δείκτες εάν σε μια χώρα υπάρχει ή όχι κοινωνική ευημερία, εάν υπάρχουν δημοκρατικές αξίες και αρχές, εάν η κοινωνία οδηγείται προς τα εμπρός ή οπισθοδρομικά.

Οι τρεις πιο πάνω τομείς δεν έχουν την ανάλογη και βαρύνουσα αντιμετώπιση από τους κυβερνώντες. Είναι τρεις βασικοί τομείς χωρίς επαρκή στήριξη και τούτο δείχνει και επιβεβαιώνει τη νεοφιλελεύθερη και συντηρητική φιλοσοφία που διακατέχει την κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.

Η δημόσια υγεία βρίσκεται υπό κατάρρευση και απαξίωση -«νοσοκομούδκια» είχε αποκαλέσει ο Αβέρωφ τους νοσηλευτές. Οι κυβερνητικές πολιτικές δεν ευνοούν ριζική αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Η φιλοσοφία τους είναι να στηριχθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του δημοσίου.

Στο δρόμο της απαξίωσης και η δημόσια εκπαίδευση -μονομερείς και ετσιθελικές αποφάσεις χωρίς τους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το δημόσιο σχολείο παραμένει παραμελημένο, ενώ το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα για να πλάθονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες που να εμφορούνται από τις αξίες της δημοκρατίας και της κριτικής σκέψης, της ισότητας, της αλληλεγγύης. Στα μάτια των κυβερνώντων δεν θέλουν την πολυπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία να συνδέει δημιουργικά και γόνιμα την παράδοσή μας με τη γνώση του πολιτισμού και των θρησκειών των άλλων λαών. Υπάρχει συντηρητισμός και δίνεται χώρος παρέμβασης της Εκκλησίας. Το πρόσφατο παράδειγμα με τη 16χρονη μαθήτρια και την «πολεμική» που δέχθηκε επιβεβαιώνει ότι απέχουμε ακόμη πολύ από ένα δημοκρατικό, σύγχρονο και προοδευτικό σύστημα εκπαίδευσης.

Ο πολιτισμός είναι εξίσου τομέας υποβαθμισμένος. Οι άνθρωποι του Πολιτισμού, των Τεχνών και των Γραμμάτων αναγκάστηκαν να βγουν στους δρόμους γιατί νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιθώριο της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο πολιτισμός, ο οποίος διαμορφώνει τις πνευματικές, υλικές και ηθικές αξίες του λαού μας βρίσκεται σε κρίση. Δεν υπάρχουν πολιτιστικές αξίες και αρχές που να δίνουν όραμα… και καθόλου τυχαία τα φαινόμενα καταρράκωσης θεσμών και αξιών, σήψης και διαφθοράς.

Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ εμφορείται από μια συντηρητική και αντιλαϊκή φιλοσοφία. Δεν μπορεί να διανοίξει προοπτικές για το μέλλον. Κατά συνέπεια η αλλαγή στη διακυβέρνηση και η απαλλαγή των πολιτικών της είναι επιβεβλημένη και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας.