Εξαπάτηση δανειοληπτών από ΚΕΔΙΠΕΣ

213

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έβαλε στα κρυφά πρόνοια στα συμβόλαια τα οποία υπέγραψε με δανειολήπτες στα πλαίσια του σχεδίου Εστία, η οποία οδηγεί στην κατοχύρωση των παλαιών υπερχρεώσεων!

 

Στα συμβόλαια αναφέρεται στα ψιλά γράμματα ότι οι δανειολήπτες πρέπει να αποσύρουν «οποιεσδήποτε αγωγές/ανταπαιτήσεις» έχουν σε σχέση με το δάνειο το οποίο θα ενταχθεί στο Εστία ή οποιοδήποτε άλλο δάνειο έχουν στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

 

Έβαλαν στα κρυφά πρόνοια στο Εστία για τις παλιές υπερχρεώσεις