Έξω φρενών οι πολίτες στη Λεµεσό και όχι µόνο

479

Tης Αννας Μισιαούλη

Έξω φρενών ήταν χθες οι πολίτες της Λεµεσού, όπως φάνηκε από αναρτήσεις τους σε µέσα κοινωνικής δικτυωσης. Κυκλοφόρησαν εκτεταµένα δύο βίντεο µε την κοπή αιωνόβιων δέντρων. Στο ένα βίντεο φαινόταν η κοπή ενός ευκαλύπτου, «ενός από τους γηραιότερους της πόλης, πίσω από την Πινακοθήκη», όπως αναφερόταν στην περιγραφή, και στο άλλο η κοπή ενός κυπαρισσιού, και πάλι από τα γηραιότερα δέντρα της πόλης.

Σε αναρτήσεις αναφερόταν ότι τα δέντρα ξεριζώνονταν µε «τις ευλογίες του ∆ηµαρχείου, του Τµήµατος ∆ασών και του Τµήµατος Περιβάλλοντος». Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τις συγκεκριµένες ενέργειες ως «ανάπτυξη µε αλυσοπρίονα σε στιλ αλαλούµ».

Εξαιτίας αυτών των ενεργειών, η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λεµεσού για τα Ψηλά Κτίρια επανέφερε διαδικτυακό ψήφισµά της, µε το οποίο ζητείται το άµεσο «πάγωµα» της διαδικασίας αδειοδότησης ψηλών κτιρίων, µέχρι την εκπόνηση Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου και την εκπόνηση και αξιολόγηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα ψηλά κτίρια, και η συµπερίληψη ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης σε όλες τις περιπτώσεις αδειοδότησης ψηλών κτιρίων.

Σε αυτή την απαίτηση κατέληξε η Πρωτοβουλία µετά την ανάλυση των επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, ανέγερση ψηλών κτιρίων στις πόλεις και τη διαπίστωση ότι τα ψηλά κτίρια που εισβάλλουν µαζικά στις πόλεις της Κύπρου αλλοιώνουν την όψη, το χαρακτήρα και τη λειτουργικότητά τους.

Σηµειώνουν ταυτόχρονα ότι τα σχετικά κίνητρα έχουν δοθεί βεβιασµένα κατόπιν συνοπτικών πολιτικών αποφάσεων αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στις ανέσεις των περιοίκων και στον ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον.

Επιπρόσθετα, επισηµαίνουν ότι η διαδικασία αδειοδότησης νοσεί επειδή καταστρατηγούνται τα Τοπικά Σχέδια, τα ψηλά κτίρια δεν περιλαµβάνονται σε χωροταξικό σχεδιασµό, δεν έχει εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά παράβαση της νοµοθεσία και το κοινό δεν συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων, αφού ο θεσµός της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει παραµεριστεί εντελώς. Καταλήγοντας, η Πρωτοβουλία διαπιστώνει ότι µε αυτές τις πολιτικές δεν επιδεικνύεται ο απαιτούµενος σεβασµός στο περιβάλλον και στο τοπίο, στην πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονοµιά, στο χαρακτήρα και στα ιστορικά κέντρα των πόλεων.

Παρ’ όλον ότι οι υπογραφές στο διαδικτυακό ψήφισµα προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου έχουν ξεπεράσει τις 2 χιλιάδες, δεν φαίνεται να αγγίζει εκείνους στους οποίους απευθύνεται, αφού συνεχίζουν ακάθεκτοι.
Όπως συνεχίζουν να παραγνωρίζουν την κύρωση και εφαρµογή του 7ου Πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης παρά τη δεσµευτικότητά του.

Μας έχεις Like στο Facebook ;