Φαγοπότι εκατοµµυρίων πάνω από τα ερείπια του Συνεργατισµού

538

Αξιωµατούχοι επέστρεψαν µε ηγεµονικούς µισθούς

Φαγοπότι εκατοµµυρίων φαίνεται ότι στήθηκε στα ερείπια του Συνεργατισµού, αφού όπως διαπιστώθηκε στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής µεταξύ άλλων έγιναν χιλιάδες ύποπτες πωλήσεις ακινήτων, ενώ δόθηκαν και παχουλές αποζηµιώσεις µέχρι 180 χιλ. ευρώ, σε αξιωµατούχους οι οποίοι πήραν το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου, αλλά µετά κρίθηκαν αναγκαίοι και επέστρεψαν πίσω στην ΚΕ∆ΙΠΕΣ µε µισθούς πέραν των 5 χιλ. ευρώ το µήνα. Μάλιστα σ’ έναν εξ αυτών παραχωρήθηκαν παχουλά ωφελήµατα, τα οποία περιλαµβάνουν και αυτοκίνητο για τις µετακινήσεις του.

Η συνεδρία, η οποία πραγµατοποιήθηκε µετά από εισήγηση του βουλευτή Στέφανου Στεφάνου εκ µέρους της κοινοβουλευτικής οµάδας του ΑΚΕΛ, ανέδειξε πράµατα και θάµατα τα οποία συνέβησαν τους δέκα πρώτους µήνες µετά το κλείσιµο του Συνεργατισµού.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, πραγµατοποιήθηκαν χιλιάδες πωλήσεις ακινήτων. Μάλιστα ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκε απόρρητη λίστα µε τα ονόµατα των αγοραστών, η οποία µαρτυρεί ότι έγιναν πολλές ύποπτες αγοραπωλησίες. Μεταξύ άλλων οι βουλευτές εντόπισαν πολλές αγοραπωλησίες οι οποίες έγιναν µέσω δικηγορικών γραφείων, στις οποίες δεν φαίνεται ο πραγµατικός αγοραστής. Εντοπίστηκαν επίσης πωλήσεις ακινήτων σε ξένους αγοραστές. Μάλιστα σε µία περίπτωση αγοράστηκαν πολλά τεµάχια από Ρωσίδα στον Μονιάτη, που βρίσκεται δίπλα από το Πέρα Πεδί, το οποίο τυγχάνει να είναι το χωριό από το οποίο κατάγεται ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και το οποίο βρέθηκε πριν µερικούς µήνες στο επίκεντρο λόγω του έργου µε το «Νίκος Plot». Ακόµη, ο εκτελών χρέη διευθύνοντος συµβούλου της ΚΕ∆ΙΠΕΣ, Σταύρος Ιακώβου, παραδέχθηκε ότι πουλήθηκαν ακίνητα σε πολιτικά εκτεθειµένα πρόσωπα, αλλά και σε υπαλλήλους της Συνεργατικής και συγγενικά τους πρόσωπα.

Άλλα δήλωνε ο ΥΠΟΙΚ και άλλα έκαναν η ΚΕ∆ΙΠΕΣ-Altamira

Εν τω µεταξύ, στη συνεδρία διαπιστώθηκε σωρεία από αντιφάσεις µεταξύ των όσων δήλωσε επανειληµµένα ο Υπουργός Οικονοµικών, Χάρης Γεωργιάδης, τους τελευταίους µήνες και των όσων έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στην ΚΕ∆ΙΠΕΣ και την Altamira. Συγκεκριµένα, ο Χ. Γεωργιάδης δήλωσε επανειληµµένα ότι η Altamira πήρε τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και των ακινήτων τα οποία πέρασαν στα χέρια του Συνεργατισµού µέσα από εκποιήσεις και ανταλλαγές χρέους. Ωστόσο στη χθεσινή συνεδρία διαπιστώθηκε ότι η Altamira πήρε και τη διαχείριση των ακινήτων τα οποία αγοράστηκαν στο παρελθόν από τον Συνεργατισµό για επενδυτικούς σκοπούς, αλλά και ακινήτων τα οποία ανήκαν στον Συνεργατισµό και χρησιµοποιούνταν για ιδία χρήση. Μάλιστα ο Οδ. Μιχαηλίδης και τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ζήτησαν διευκρινίσεις, χωρίς ωστόσο να λάβουν απάντηση από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών και της ΚΕ∆ΙΠΕΣ.

Επίσης, ο Οδ. Μιχαηλίδης αποκάλυψε ότι στελέχη του Συνεργατισµού τα οποία αποχώρησαν µε το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου συνεχίζουν -10 µήνες µετά το κλείσιµο της Τράπεζας- να εργάζονται στην ΚΕ∆ΙΠΕΣ και να λαµβάνουν κανονικά τους µισθούς και τα ωφελήµατα, τα οποία λάµβαναν προηγουµένως. Αναφέρθηκε µάλιστα σε συγκεκριµένο πρώην περιφερειακό διευθυντή της Συνεργατικής, ο οποίος πήρε παχουλή αποζηµίωση από το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου, αλλά συνεχίζει να εργάζεται στην ΚΕ∆ΙΠΕΣ και να λαµβάνει παχουλό µισθό και ωφελήµατα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου