Φάκελος “Κόκκινα Δάνεια”

414

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Επιχειρούμε μια ακτινογραφία της κατάστασης, λίγο πριν από τη σύσκεψη αρχηγών υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Σε παρεμβάσεις τους, οι CEO των τριών τραπεζών μιλούν για την κρίσιμη περίοδο που διανύει το τραπεζικό σύστημα και συμφωνούν πως απαιτούνται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις. Αναλύουμε το ιστορικό της πορείας των ΜΕΔ και παρουσιάζουμε αναλυτικά την κατάσταση στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

Περισσότερα.