«Καπέλο» 1% στα μικρά γράμματα στα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών•Για δάνειο 200 χιλ. ευρώ ο δανειολήπτης πληρώνει επιβαρύνσεις 1.720 ευρώ το χρόνο πέραν του επιτοκίου
•Ανάλυση στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας

«Καπέλο» 1% περίπου πληρώνουν τα νοικοκυριά στα μικρά γράμματα στα στεγαστικά δάνεια, αφού οι τράπεζες προσφέρουν χαμηλά επιτόκια τα οποία λειτουργούν ως «κράχτες», αλλά την ίδια ώρα αυξάνουν τις επιβαρύνσεις για τα έξοδα του δανείου, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το περιθώριο του κέρδους τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζες στα οικιστικά δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν τον Οκτώβριο οι τράπεζες μείωσαν το επιτόκιο το οποίο χρεώνουν στο 2,08%, σε σύγκριση με 2,13% τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια ώρα ωστόσο αύξησαν το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) στο 2,94%, σε σύγκριση με 2,84%. Έτσι, ενώ μειώθηκε το επιτόκιο, οι δανειολήπτες πληρώνουν περισσότερα.

Όπως σημειώνεται στα στοιχεία της ΚΤ, το ΣΕΠΕ αναφέρεται στο συνολικό κόστος του δανείου και περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το επιτόκιο και τις λοιπές συναφείς επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων κ.λ.π. Δεδομένου λοιπόν ότι το επιτόκιο μειώθηκε, η αύξηση οφείλεται ξεκάθαρα στις λοιπές συναφείς επιβαρύνσεις, δηλαδή τα γνωστά μικρά γράμματα στα συμβόλαια.
Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου και του ΣΕΠΕ είναι 0,86%. Δηλαδή ενδεικτικά για ένα δάνειο ύψους 200 χιλ. ευρώ οι συναφείς επιβαρύνσεις είναι 1.720 ευρώ το χρόνο, ή 143 ευρώ το μήνα περίπου.

Εν τω μεταξύ η ίδια εικόνα ισχύει και στα καταναλωτικά δάνεια, αφού και εδώ οι τράπεζες μείωσαν το επιτόκιό τους, αλλά αύξησαν τις χρεώσεις τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ στα νέα δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν τον Οκτώβριο οι τράπεζες μείωσαν το επιτόκιο το οποίο χρεώνουν στο 3,03%, σε σύγκριση με 2,80% τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια ώρα ωστόσο αύξησαν το ΣΕΠΕ στο 3,55%, σε σύγκριση με 3,30% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, ενώ μειώθηκε το επιτόκιο οι δανειολήπτες πληρώνουν πλέον περισσότερα.
Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου και του ΣΕΠΕ είναι 0,52%.

Αύξηση επιτοκίων όπου δεν υπάρχει ΣΕΠΕ

Σημειώνεται ότι όπου δεν υπάρχουν συναφείς επιβαρύνσεις, οι τράπεζες προχώρησαν σε απευθείας αύξηση των επιτοκίων. Ενδεικτικά στις τραπεζικές υπεραναλήψεις το επιτόκιο αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 4,39%, σε σύγκριση με 4,32% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης στα υπόλοιπα δάνεια (σ.σ.: φοιτητικά, για λόγους υγείας κ.τ.λ.) το επιτόκιο αυξήθηκε στο 2,73%, σε σύγκριση με 2,59% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση καταθετικών επιτοκίων

Επισημαίνεται ότι πέρα από την αύξηση των χρεώσεων στα δάνεια, τον Οκτώβριο οι τράπεζες προχώρησαν σε νέα μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις, διευρύνοντας το περιθώριο του κέρδους τους.
Στις καταθέσεις των νοικοκυριών χωρίς προθεσμία (μιας ημέρας) το επιτόκιο είναι 0%. Σημειώνεται ότι τον αντίστοιχο περσινό μήνα ήταν 0,03%.

Επίσης, στις καταθέσεις με προθεσμία μέχρι τριών μηνών το επιτόκιο μειώθηκε στο 0,12%, σε σύγκριση με 0,17% τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν 0,41%.
Ακόμη, στις καταθέσεις με προθεσμία άνω των τριών μηνών το επιτόκιο μειώθηκε στο 0,32%, σε σύγκριση με 0,39% τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν 0,73%.

Επιπρόσθετα, στις καταθέσεις με προθεσμία μέχρι ένα έτος το επιτόκιο μειώθηκε τον Οκτώβριο στο 0,12%, σε σύγκριση με 0,16% τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν 0,54%.
Τέλος, στις καταθέσεις με προθεσμία 1 – 2 ετών το επιτόκιο μειώθηκε στο 0,27%, σε σύγκριση με 0,34% τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν 0,74%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Αύξηση στις καταθέσεις και μικρή αύξηση στα δάνεια

Αύξηση των καταθέσεων και μικρή αύξηση των δανείων, τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, δείχνουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για τα εγχώρια νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Στα νοικοκυριά το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε στα 23,46 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 23,15 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η καθαρή αύξηση (μετά την αναπροσαρμογή ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες), είναι 274,1 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 13,55 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 12,81 δισ. ευρώ πέρσι. Η καθαρή αύξηση είναι 30,9 εκατ. ευρώ. Ανά κατηγορία τα οικιστικά σημείωσαν αύξηση 33,3 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 8,64 δισ. ευρώ, ενώ τα καταναλωτικά σημείωσαν αύξηση 3,6 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 1,85 δισ. ευρώ. Αντίθετα τα υπόλοιπα δάνεια σημείωσαν μείωση 6 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 3,06 δισ. ευρώ.
Στις επιχειρήσεις το σύνολο των καταθέσεων έφτασε στα 9,59 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 8,89 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η καθαρή αύξηση είναι 720,7 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά τα δάνεια έφτασαν στα 16,26 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 12,48 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή αύξηση είναι 188,5 εκατ. ευρώ.

Στεγαστικά Δάνεια Σεπ. 2019 Οκτ. 2019
Επιτόκιο 2,13% 2,08%
Συναφή Χρεώσεις 0,71% 0,86%
Συνολικό Κόστος 2,84% 2,94%

Επιτόκια Καταθέσεων Σεπ. 2019 Οκτ. 2019
Μέχρι 3 μήνες 0,17% 0,12%
Άνω 3 μηνών 0,39% 0,32%
Μέχρι 1 έτος 0,16% 0,12%
1-2 έτη 0,34% 0,27%

ΓΓ ΑΚΕΛ: «Οι δύο ηγέτες να συμπεριφερθούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, κάλεσε εκ νέου χθες τους δύο ηγέτες «να συμπεριφερθούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα», υποδεικνύοντας παράλληλα ότι «ο μόνος δρόμος για να έχει η πατρίδα μας προοπτική και μέλλον είναι ο έντιμος συμβιβασμός που προνοείται από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού».
Σε ομιλία του στο μνημόσυνο του ήρωα Αντώνη Ανδρονίκου, ο οποίος δολοφονήθηκε από την ΕΟΚΑ Β’, ο Α. Κυπριανού τόνισε ότι «δεν θέλουμε και δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε, ούτε με την κατοχή ούτε με τον ιμπεριαλισμό».

Αντίθετα, πρόσθεσε, «θέλουμε οι επόμενες γενιές να ζήσουν στη χώρα μας ειρηνικά, σε συνθήκες ασφάλειας, με διασφαλισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες τους».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντηση των δύο ηγετών στο Βερολίνο, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τόνισε ότι είναι θετικό το γεγονός πως επαναβεβαιώθηκε ο στόχος λύσης ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και ότι η βάση πάνω στην οποία θα γίνουν οι συνομιλίες (όροι αναφοράς) θα αποτελούνται από την Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου του 2014, τις συγκλίσεις τις οποίες έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα της 30ής του Ιούνη.

«Όλα αυτά είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους φλέρταραν με άλλες ιδέες και άλλους δρόμους», επεσήμανε ο Α. Κυπριανού προσθέτοντας ότι «χάθηκαν δυόμισι πολύτιμα χρόνια από το Κραν Μοντανά μέχρι σήμερα. Τώρα οι δύο ηγέτες πρέπει να συμπεριφερθούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να απευθυνθούν στο λαό με ειλικρίνεια. Ο κόσμος έχει κουραστεί να απογοητεύεται, έχει απελπιστεί να περιμένει».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υπενθύμισε ο στόχος της Τουρκίας είναι η διχοτόμηση της Κύπρου, προσθέτοντας ότι «ο δικός μας στόχος είναι να ανατρέψουμε τους τουρκικούς σχεδιασμούς και αυτό θα το πετύχουμε μόνο όταν καταφέρουμε να λύσουμε το Κυπριακό στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό», πρόσθεσε, «τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους και στη διεθνή κοινότητα ότι η ευθύνη δεν θα βαραίνει εμάς, αλλά αποκλειστικά την Τουρκία».

«Ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι ο δρόμος προς την επίλυση του Κυπριακού θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Θα είναι πολύ δύσκολος. Γι’ αυτό χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια. Καθαρό μυαλό, απαλλαγμένο από αγκυλώσεις και σκοπιμότητες. Αποφασιστικότητα και ξεκάθαρος στόχος. Είναι όμως ένας δρόμος που απαιτείται να βαδίσουμε αν θέλουμε να δικαιώσουμε τη θυσία των ηρώων μας. Αν θέλουμε να δικαιώσουμε τη θυσία του Αντώνη και όλων των ηρώων μας», τόνισε ο Α. Κυπριανού.

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.