Γυµναστής… για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση

62

Της Άννας Μισιαούλη

Γυµναστή για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και συνεργάτιδα για τα ρουσφέτια πληρώνουν οι φορολογούµενοι.
Από το 2015 βρίσκεται αποσπασµένος στο Γραφείο Προϊστάµενου ∆ιοίκησης Προεδρίας καθηγητής Φυσικής Αγωγής.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Προεδρία «ασχολείται µε την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την προώθηση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, του εθελοντισµού», παρ’ όλο ότι διορίστηκε Επίτροπος Εθελοντισµού µε σύµβουλο/συνεργάτη, για τον οποίο η Προεδρία ήδη καταβάλλει αντιµισθία.

Ανάµεσα στα καθήκοντα του καθηγητή Φυσικής Αγωγής περιλαµβάνεται και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα στα σχολεία, παρ’ όλο ότι η Προεδρία διατηρεί και πληρώνει δύο Σύµβουλους/Συνεργάτες για το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος.
Σε συνεργάτιδα στο Προεδρικό ανατέθηκε η… διαχείριση αιτηµάτων και παραπόνων πολιτών, στην κοινή καθοµιλούµενη λειτουργός για τα ρουσφέτια, στην οποία καταβάλλεται το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 26 χιλιάδων ευρώ.

Προφανώς µια χαρά δουλειά γίνεται και είναι «άξιος ο µισθός» της µε τα όσα βλέπουµε όσον αφορά τη ρουσφετολογία.
Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Προεδρικό ετοιµάζει και την προώθηση εγχειριδίων που αφορούν στα πιο πάνω θέµατα και στοχεύουν τόσο «στην προετοιµασία των µαθητών σε θέµατα εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης στα σχολεία» όσο και στην καλλιέργεια της εθελοντικής και περιβαλλοντικής συνείδησης.
Ταυτόχρονα, ο συγκεκριµένος καθηγητής ετοιµάζει οµιλίες για αξιωµατούχους για γενικότερα ζητήµατα που αφορούν παρεµβάσεις σε θέµατα της επικαιρότητας.

Αντιθέτως, συνάδελφός του φιλόλογος, επίσης µε απόσπαση στην Προεδρία και συγκεκριµένα στο Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, έχει στα καθήκοντά της την παρακολούθηση θεµάτων περιλαµβανοµένου και του αθλητισµού. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι η συγκεκριµένη φιλόλογος αναλαµβάνει και τη διόρθωση και γενικότερα επιµέλεια κειµένων.

Φιλόλογος είναι αποσπασµένη και στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Στα πλαίσια των καθηκόντων της προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο «επί συγκεκριµένων θεµάτων, απόψεων, ενστάσεων ή προβληµάτων, µε σκοπό την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων και την ανάληψη ορθότερων δράσεων ή ενεργειών».
Την καλύτερη δουλειά φαίνεται να έχει ο συνταξιούχος σύµβουλος/συνεργάτης του Προέδρου. Μια χαρά οι 34 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, επιπλέον της σύνταξης, για να γράφει κανείς οµιλίες και χαιρετισµούς.