Η παραδοχή του ΚΟΤ και οι ευθύνες του κράτους

340

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Οι σκληρές συνθήκες εργασίας και οι χαμηλοί μισθοί διώχνουν τους Κυπρίους από την τουριστική βιομηχανία, ενώ παράλληλα μειώνουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πιο πάνω διαπίστωση δεν προέρχεται από κάποιο συνδικαλιστή, αλλά από τον αρμόδιο κρατικό φορέα για τον τουρισμό, τον ΚΟΤ. Συγκεκριμένα, ο ΚΟΤ κατέθεσε σημείωμα στη Βουλή σε απάντηση σε ερωτήματα τα οποία έθεσαν μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού. Στην ερώτηση όσον αφορά τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Οργανισμός για άμβλυνση του προβλήματος έλλειψης εργατικού δυναμικού και αναγκαστικής αξιοποίησης μη ελληνόφωνου προσωπικού, ο ΚΟΤ αναφέρει επί λέξει ότι: «Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία είναι η εξεύρεση εργατικού δυναμικού από την ντόπια αγορά, λόγω κυρίως της εποχικότητας της εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, της ιδιαιτερότητας των ωραρίων (σπαστό ωράριο, εργασία κατά τις αργίες, νυκτερινές βάρδιες) και των χαμηλών μισθών που προσφέρονται». Επίσης σε άλλη ερώτηση σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος ο ΚΟΤ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα και στρατηγικά. Βελτιώνοντας τις γενικές υποδομές που στηρίζουν την τουριστική βιομηχανία του τόπου, αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες τουριστικές υπερδομές, αναπτύσσοντας δράσεις με στόχο την αύξηση των Κύπριων εργαζομένων στον τουρισμό προσφέροντάς τους καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιώνοντας/αναβαθμίζοντας τους χώρους που προσελκύουν τουρισμό, μακροπρόθεσμα, θα είναι δυνατό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος…»

Τις προηγούμενες μέρες αναπτύχθηκε συζήτηση κατά πόσον η Κύπρος πρέπει να εφαρμόσει εθνικό κατώτατο μισθό που να καλύπτει όλα τα επαγγέλματα, όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Η κυβέρνηση δήλωσε κατ’ αρχήν θετική στην ιδέα, αλλά παρέπεμψε τη συζήτηση του θέματος όταν η ανεργία θα μειωθεί κάτω από 5%. Επίσης η κυβέρνηση δεν τοποθετήθηκε ποτέ επί της πρότασης την οποία καταθέτει εδώ και πέντε χρόνια η ΠΕΟ για προστασία των συλλογικών συμβάσεων και καθορισμό μίνιμουμ δεσμευτικών όρων  απασχόλησης για τους εργαζομένους που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις που να περιλαμβάνουν ζητήματα όπως μίνιμουμ μισθό πρόσληψης, 13ο μισθό, ρυθμίσεις για αποζημίωση για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, καθορισμό υποχρεωτικών αργιών κ.τ.λ.

Κοντολογίς η κυβέρνηση γνωρίζει το πρόβλημα, γνωρίζει ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των υπηρεσιών στην πιο σημαντική βιομηχανία του τόπου, έχει μπροστά της συγκεκριμένες προτάσεις για επίλυση του προβλήματος, αλλά είτε αρνείται να τις συζητήσει είτε παραπέμπει τη συζήτηση σε βάθος χρόνου.

Θεωρούμε ότι μετά και την παραδοχή του ΚΟΤ η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να επανεξετάσει τη στάση της. Τόσο για την προστασία των εργαζομένων όσο και την προστασία της πιο σημαντικής βιομηχανίας που υπάρχει στην Κύπρο.