Ιδιοκτήτες οικοπέδων και σπιτιών θα είναι µόνο οι πλούσιοι…

712

Του Νεόφυτου Νεοφύτου

∆εν έχουν περάσει πολλές ηµέρες από την εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών για τη στεγαστική πολιτική και διαπιστώνουµε ότι αντί να δοθούν κονδύλια και κίνητρα για ανέγερση οικιστικών µονάδων για φτωχά και µεσαία στρώµατα του λαού µας, αφαιρούνται και καταλήγουν στον κυβερνητικό κορβανά. ∆εν υπάρχει καµία λογική εξήγηση για την απόφαση της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ∆ΗΣΥ να µειώσει τον προϋπολογισµό του ΚΟΑΓ για να εξοφληθεί δάνειο του Οργανισµού προς την κυβέρνηση.

Αυτό εµποδίζει τον στεγαστικό σχεδιασµό του ΚΟΑΓ για ανέγερση πολυκατοικιών και διαµερισµάτων στα Πάνω Πολεµίδια στη Λεµεσό. Το έγκληµα της κυβέρνησης είναι τεράστιο γιατί στερεί οικονοµικά προσιτές κατοικίες για τα νεαρά ζευγάρια σε µια επαρχία που οι τιµές των ακινήτων και των σπιτιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Είναι γνωστό και υπαρκτό το στεγαστικό πρόβληµα στη Λεµεσό και έρχεται η κυβέρνηση να βάλει εµπόδια αντί να δίνει λύσεις για απάµβλυνση του στεγαστικού προβλήµατος.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ∆ΗΣΥ δεν µπορεί να κοιτάξει πίσω από αριθµούς και νούµερα τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας, όπως είναι η ανάγκη για στέγαση. Για πρώτη φορά επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη – ∆ΗΣΥ έχουµε στην Κύπρο άστεγους σε δρόµους και παγκάκια. Άπιαστο όνειρο είναι η απόκτηση στέγης από νεαρά ζευγάρια, τα οποία δεν διαθέτουν οικονοµική βοήθεια και στήριξη.

∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι συνεχίζουν να διαµένουν µαζί µε τους γονείς τους και µετά που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ακόµη και όταν φτιάξουν τη δική τους οικογένεια.

Με τις πολιτικές που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση η κατάσταση όχι µόνο δεν θα βελτιωθεί, αλλά θα επιδεινωθεί. Με τη συνεχή διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ πλούσιων και φτωχών σε λίγα χρόνια οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και σπιτιών θα είναι µόνο παιδιά επιχειρηµατιών και της αστικής τάξης.

Μέχρι πρόσφατα και άτοµα των µεσαίων, ακόµη και των χαµηλότερων τάξεων, µπορούσαν µε δυσκολίες και στερήσεις να αποκτήσουν τη δική τους ιδιόκτητη στέγη. Τώρα, όµως, µε µηνιαίους µισθούς των 800 και 1.000 ευρώ, αλλά και µε αυξηµένο το κόστος ζωής, αυτό γίνεται ανέφικτο. ∆υστυχώς, ακόµη και αυτά τα λίγα στεγαστικά κρατικά προγράµµατα είτε έχουν κουτσουρευτεί είτε έχουν καταργηθεί.