Κατακερματίζεται η κρατική πρόνοια

47

Tου Γιάννη Κακαρή

Συνήθως λέγεται ότι οι αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματικότητα, ωστόσο όταν συνδυάζονται με την εμπειρία της καθημερινότητας, τότε αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. Υπάρχουν πολλοί, σημαντικοί δείκτες, από τους οποίους μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα ζωής που παρέχει στους πολίτες του ένα κράτος, ωστόσο σημαντικότεροι από αυτούς δεν μπορεί να είναι άλλοι εκτός από την υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

Και οι δύο αυτοί δείκτες, όπως έχουν σημειωθεί μέσα από τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Εurostat), καταδεικνύουν τη βαρύτητα που δίνει σε κάποιους τομείς η κυβέρνηση αλλά και τις προτεραιότητές της.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, οι δαπάνες που διαθέτει το κράτος για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια είναι οι χαμηλότερες ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση στις δαπάνες για την υγεία, αφού το ποσοστό των δημόσιων δαπανών ανέρχεται μόλις στο 2,6% σε σχέση με το 7% στην Ευρώπη.

Επίσης, στην τελευταία θέση βρισκόμαστε σχετικά με τις δαπάνες στην κοινωνική προστασία με ποσοστό 13,1% σε σχέση με 18,8% στην Ε.Ε. Μάλιστα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί κατά 0,4%. Ακόμη, η Κύπρος βρίσκεται στην προτελευταία θέση στις κοινωνικές παροχές που αφορούν τα άτομα τρίτης ηλικίας, αφού το ποσοστό ανέρχεται στο 6% σε σύγκριση με 10,1% στην ΕΕ. Στην ίδια θέση βρισκόμαστε και και στις κοινωνικές παροχές που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, αφού το ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 0,5% από το 2,7% που είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε. Μόνη χώρα που διαθέτει λιγότερα από εμάς κονδύλια, για αυτό το σκοπό, είναι η Βουλγαρία με 0.2%.

Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής έψεξε το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας δεν κατάφερε να υλοποιήσει ευρωπαϊκό πρoγραμμα, που ως στόχο είχε τη βελτίωση στον έλεγχο της αποδοτικότητας των δαπανών για την πρόνοια. Ως εκ τούτου, όχι μόνο χάθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά μας επιβλήθηκε και πρόστιμο.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν μείωση του ποσοστού των δημοσίων δαπανών για την παιδεία, από 5,9% σε 5,7%. Παράλληλα, οι δαπάνες για την άμυνα έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη αύξηση, από 1,5% σε 2%. Το ποσοστό αυτό μας κατατάσσει στη δεύτερη θέση, με μόνη χώρα που ξοδεύει περισσότερα να είναι η Ελλάδα με ποσοστό 2,5%.
Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 1,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό (2%) που ξοδεύει η Κύπρος για την άμυνα αποτελεί και το μίνιμουμ των υποχρεώσεων ενός κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ. Ευτυχώς όμως η Κύπρος δεν είναι μέλος του. Τουλάχιστον όχι ακόμα…

Μας έχεις Like στο Facebook ;