Κεντρική Τράπεζα: Τιτλοποίηση δανείων σύντομα ενώπιον της Βουλής για ψήφισηΕπιβράδυνση των αναδιαρθρώσεων, που γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες

Το εργαλείο της τιτλοποίησης και πώλησης δανείων σε τρίτους θέλει να επιστρατεύσει η Κεντρική Τράπεζα, η οποία παραδέχεται ότι δεν είναι ικανοποιητική η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων.

Όπως αναφέρει σε νέα έκθεσή της η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα (τριμηνιαία έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων – Οκτώβριος 2017), «παρά τις βελτιώσεις στα νομικά μέσα που διέπουν τις εκποιήσεις και το νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας, η πρόοδος που έχουν σημειώσει τα πιστωτικά ιδρύματα ως προς τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων δεν είναι ικανοποιητική».

Επίσης αναφέρει ότι «ενώ αρχικά οι αναδιαρθρώσεις απέκτησαν δυναμική, από το τέλος του 2016 επιβραδύνθηκαν, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δανειοληπτών γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες και οι ριζικές λύσεις είναι περιορισμένες».

Ενόψει των πιο πάνω, η ΚΤ ποντάρει στο νομοσχέδιο για την τιτλοποίηση δανείων, το οποίο, όπως αναφέρει στην έκθεσή της, «αναμένεται ότι θα τεθεί εντός του τρέχοντος έτους ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση».

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο για την τιτλοποίηση δανείων έχει ετοιμαστεί από την ΚΤ, ωστόσο δεν έχει ακόμα τεθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Σκοπός του νόμου είναι η αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία της δραστηριότητας τιτλοποίησης πιστωτικών διευκολύνσεων από την ΚΤ.

Το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου αφορά την τιτλοποίηση πιστωτικών διευκολύνσεων ή άλλης μορφής απαιτήσεων ή/και ανοιγμάτων που είτε προήλθαν είτε αποκτήθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή που αποκτήθηκαν από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, νοουμένου ότι τα εν λόγω ιδρύματα ή εταιρείες είναι οντότητες που υπόκεινται σε εποπτεία από την ΚΤ ή από αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να δημιουργούν εταιρείες, στις οποίες θα εκχωρούν δάνεια και αυτές με τη σειρά τους θα εκδίδουν ομόλογα προς επενδυτές με εξασφάλιση τα δάνεια και τις υποθήκες τους.

Η τρόικα, κατά τον πρόσφατο μεταμνημονιακό έλεγχο, ζήτησε την «ταχεία έγκριση του νόμου περί τιτλοποιήσεων των δανείων», αφού, όπως ανέφερε, «θα συμβάλει στη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς δανείων, η οποία θα μπορούσε να επιταχύνει τη διόρθωση του ισολογισμού (των τραπεζών)».

Μη εξυπηρετούμενα 22,8 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την ΚΤ, τον Ιούνιο το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 22,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Επίσης το ποσοστό των δανείων που έχουν αναδιαρθρωθεί ανήλθε στο 25,2% σε σύγκριση με 25,3% πέρσι, δηλαδή παρατηρήθηκε οριακή μείωση.

Πιο δύσκολο για τα νοικοκυριά

Στα νοικοκυριά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 498 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρσι, ωστόσο παραμένουν στο πολύ υψηλό 54,5%. Μάλιστα η ΚΤ αναφέρει ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων αλλά και ότι «η αποκλιμάκωσή τους λόγω των αναδιαρθρώσεων αναμένεται να είναι σταδιακή αλλά και χρονοβόρα».

Στις επιχειρήσεις τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρσι, ωστόσο παραμένουν στο πολύ υψηλό 50,9%. Μάλιστα η ΚΤ αναφέρει ότι και εδώ έχει μειωθεί ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.